49. බ්‍රහ්ම නිමන්තණික සූත්‍රය

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අනේ පිටු මහ සිටාණන් විසින් කරවන ලද ජේතවන නම් ආරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ´´මහණෙනි´´ යි භික්ෂූන්ට කථා කළහ. ඒ භික්ෂූහු ´´ස්වාමිනී´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ.

´´මහණෙනි, මම එක කාලයක උක්කට්ඨා නම් නුවර සුභග නම් වනයෙහි වූ විශාල සල්ගස මුල වාසය කෙළෙමි. මහණෙනි, ඒ කාලයෙහිදී බකබ්‍රහ්මයාට මෙබදුවූ ලාමකවූ මිථ්‍යාදෘෂ්ටි අදහසක් උපන්නේය. (කෙසේදයත්) ´මේ බ්‍රහ්මාත්ම භාවය නිත්‍යය. මෙය ස්ථීරය. මෙය සදාකාලිකය, මෙය සියල්ල සම්පූර්ණය. මෙය නැති නොවන ස්වභාව ඇත්තක්ය. මෙහි උපන්නෙක් වනාහි නැවත නූපදියි. නොදිරයි. නොමැරෙයි. චුත නොවෙයි. නූපදියි. මෙයින් අන්‍යවූ මත්තෙහි නිර්වාණයක් නැතැ´යි කියායි. මහණෙනි, ඉක්බිතිව මම මාගේ සිතින් බක බ්‍රහ්මයාගේ සිතෙහි අදහස දැන යම්සේ බලවත් පුරුෂයෙක් හකුලන ලද අතක් දිගු කරන්නේද දිගු කළ අතක් හකුලන්නේද, එපරිද්දෙන් ම උක්කට්ඨා නම් නුවර සුභග වනයෙහි සල්ගස මුලදී අතුරු දහන්ව බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි පහලවීමි.

2. ´´මහණෙනි, එන්නාවූ මා බක බ්‍රහ්මතෙම දුරදීම දැක්කේය. දැක මට මෙසේ කීයේය. නිදුකාණෙනි, එනු මැනවි. නිදුකාණෙනි, යහපත් ගමන් වේවා, නිදුකාණෙනි, බොහෝ කලකින් පැමිණියෙහිය. නිදුකාණෙනි, මේ බ්‍රහ්ම ආත්මය නිත්‍යය. මෙය ස්ථීරය. මෙය සියල්ලෙන් සම්පූර්ණය. මෙය චුත නොවන ස්වභාව ඇත්තක්ය. මේ වනාහි නොම උපදියි. නොදිරයි. නොමැරෙයි.චුත නොවෙයි. නොඋපදියි. මෙයින් මත්තෙහි අන්‍යවූ නිවණක් නැත්තේය´යි (කියායි.)

´´මහණෙනි, මෙසේ කී කල්හි, මම බ්‍රහ්මයාට මෙසේ කීයෙමි. පින්වත, ඒකාන්තයෙන් බක බ්‍රහ්මතෙම අවිද්‍යාවෙන් යුක්ත වූයේය. (හෙවත් මුලාවූයේය) පින්වත, ඒකාන්තයෙන් බක බ්‍රහ්මතෙම අවිද්‍යාවෙන් යුක්ත වූයේය. යමෙක් වනාහි අනිත්‍ය වූවක්ම නිත්‍යයයි කියන්නේද, ස්ථීරනොවූවක්ම ස්ථීරයයි කියන්නේද, සදාකාලික නූවූවක්ම සදාකාලිකයයි කියන්නේද, සියල්ලෙන් සම්පූර්ණ යයි කියන්නේද, චුතවන ස්වභාව ඇත්තක්ම චුත නොවන ස්වභාව ඇත්තේයයි කියන්නේද, යම් බ්‍රහ්ම ලෝකයෙක්හි උපදීද, ජරාවට පත්වේද, මැරේද, චුතවේද, උපදීද, එය මෙහි නොම උපදියි. නොදිරයි. නොමැරෙයි. චුත නොවෙයි. නොඋපදියි. මෙයින් මත්තෙහි ඇත්තාවූ නිවණක් නැත්තේයයි කියන්නේද. (එසේ කියන) බක බ්‍රහ්මතෙම මුලා වූයේය. (කියායි.)

3. ´´මහණෙනි, ඉක්බිතිව පාපී මාරතෙම එක්තරා පාරිසඡ්ඡ බ්‍රහ්මයෙකුට ආවේශවී මට මෙසේ කීයේය. ´මහණ, මහණ, මේ බ්‍රහ්ම පදවියට නින්දා නොකරව. මෙයට නින්දා නොකරව. මහණ මේ බ්‍රහ්මයා වනාහි මහා බ්‍රහ්මයාය. අන්‍යයන් මැඩ පවත් වන්නාහ. අනුන් විසින් නොමැඩ පවත්වන ලද්දේය, ඒකාන්තයෙන් සියල්ල දක්නේය. සියල්ලන් තමන් වසගයෙහි පවත් වන්නාය. ලෝක ශ්‍රේෂ්ඨයාය. ලෝක වාසීන් බෙදන්නාය. වසගයෙහි පවත්වන්නාය, උපන්නාවූද, උපදිමින් සිටින්නාවූද සත්වයින්ගේ පියාය. මහණ, ඔබට පෙර ලෝකයෙහි (අනිත්‍යය දුකය යනාදීන්) පෘථිවි ධාතුවට ගරහන්නාවූ පෘථිවි ධාතුවට පිළිකුල් කරන්නාවූ, ආපො ධාතුවට ගරහන්වාවූ, අපො ධාතුව පිළිකුල් කරන්නාවූ, තෙජෝ ධාතුවට ගරහන්නාවූ, තෙජෝ ධාතුව පිළිකුල් කරන්නාවූ වයො ධාතුවට ගරහන්නාවූ, වායෝ ධාතුව පිළිකුල් කරන්නාවූ භූතයන් ගරහන්නාවූ, භූතයින් පිළිකුල් කරන්නාවූ මාරයට ගරහන්නාවූ, මාරයා පිළිකුල් කි්රන්නාවූ, ප්‍රහ්මයාට ගරහන්නාවූ, බ්‍රහ්මයා පිළිකුල් කරන්නාවූ ඔබ වැනි මහණ බමුණෝ වූහ. ඔවුහු කය බිදී මෙන් දිවි සිදීමෙන් සතර අපායෙහි උපන්නාහුය. මහණ, නුඹට පෙර ලෝකයෙහි පෘථවි ධාතුවට ප්‍රශංසා කරන්නාවූ පෘථිවි ධාතුවට සතුටුවන්නාවූ, ආපො ධැතුවට ප්‍රශංසා කරන්නාවූ ආපෝ ධාතුවට සතුටුවන්නාවූ තෙජෝ ධාතුවට ප්‍රශංසා කරන්නාවූ තෙජෝ ධාතුවට සතුටුවන්නාවූ, වායෝ ධාතුවට ප්‍රශංසා කරන්නාවූ වායෝ ධාතුවට සතුටුවන්නාවූ භූතයන්ට ප්‍රශංසා කරන්නාවූ භූතයන්ට සතුටු වන්නාවූ, දෙවියන්ට ප්‍රශංසා කරන්නාවූ දෙවියන්ට සතුටු වන්නාවූ බ්‍රහ්මයාට සතුටු වන්නාවූ බ්‍රහ්මයාට සතුටුවන්නාවූ මහණ බමුණෝ සිටියහ. ඔව්හු කය බිදීමෙන් දිවි සිදීමෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි උබන්නාහුය. මහණ එහෙයින් මම ඔබට මෙසේ කියමි. නිදුකාණෙනි, බ්‍රහ්මතෙමේ යමක් ඔබට කීයේද, ඔබ එයම කරව, ඔබ බ්‍රහ්මයාගේ වචනය, ඉක්මවන්නෙහි නම්, යම්සේ පුරුෂයෙක් තමා වෙතට එන්නාවූ ශ්‍රී කාන්තාව (සිවුරියන්) මුගුරකින් තැළීමෙන් ආපසු එළවාද, මහණ, යම්සේ හෝ පුරුෂයෙන් ගැඹුරු මහ වලක වැටෙන්නේ අතින්ද, පයින්ද, පොළව අල්වා නොගන්නේද, (හෙවත් පොළොවෙහි අල්වා ගතයුතු පා තැබිය යුතු තැන් අතහැර වලට වැටෙන්නේද) මහණ ඔබටද මෙසේම වන්නේය. නිදුකාණෙනි, එබැවින් ඔබ, යමක් බ්‍රහ්මතෙම කීයේද, එයම කරව. ඔබ බ්‍රහ්මයාගේ වචනය නොයික්මවව, මහණ, ඔබ ්එක් රැස්ව උන් බ්‍රහ්ම පිරිස දක්නේ නොවේද?මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පාපීවූ මාර තෙම මට බ්‍රහ්ම පිරිස දැක්වීය.

´´මහණෙනි, මෙසේ කී කල්හි මම පාපීවූ මාරයාටමෙය කීමි. ´පායිය, මම තා දනිමි. මා තා නොදනීයයි නොසිතව පාපිය ඔබත මාරයා වෙහිය, මාරය, යම් බ්‍රහ්මයෙකුත් වේද, යම් බ්‍රහ්ම පිරිසකුත් වේද, යම් පිරිවර ප්‍රහ්මයෝත් වෙත්ද, ඒ සියල්ල තාගේ අතට අසුවූහ. ඒ සියලු දෙනාම තාගේ වසගයට ගියාිාහුය. පාපිය ඔබට වනාහි මෙබදු අදහසක් වෙයි. මෙතෙමේත් මට අසුවූනෙත් වන්නේය. මට වසගවූවෙක් වන්නේය. (කියාය) පාපිය මම වනාහි තාගේ අතට අසුවූයේ නොවෙමි. ඔබට වසග වූයේ නොවෙමි.

4. ´´මහණෙනි, මෙසේ කී කල්හි බක ප්‍රහ්මතෙම මට මෙසේ කීයේය. ´නිදුකාණෙනි, මම වනාහි නිත්‍ය වූවක්ම නිත්‍ය යයි කියමි. ස්ථිර වූවක්ව ස්ථීර යයි කියමි. සදාකාලික වූවක්ම සදාකාලිකයයි කියමි. සියල්ලෙන් සම්පූර්ණ වූවක්ම සියල්ලෙන් සම්පූර්ණයයි කියමි. චුත නොවන ස්වභාව ඇත්තක්ම චුත නොවන ස්වභාව ඇත්තක්යයි කියමි. යම්තැනක වනාහි නූපදීද, නොදිරාද, නචුත නොවේද, නූපදීද, එයම මම මෙහි නූපදී යයිද, නොදිරායයිද, චුත නොවේයයිද, තනොමැරේයයිද, නොඋපදීයයිද කියමි. මෙයින් අන්‍ය වූ මත්තෙහි නිර්වාණයක් නැති හෙයින්ම අන්‍යවූ නිර්වාණයක් නැතැයි කියමි. මහණ, ඔබට පෙර ලෝකයෙහි මහණ බමුණෝ පහළවූහ. ඔබගේ මුලු ආයුෂය යම් පමණක් වේද, ඔවුන්ගේ තපස් කිරීමේ කාලය එපමණ විය. ඔවුහු වනාහි මෙසේ දන්නාහ. (කෙසේද?) මත්තෙහි අන්‍යවූ නිර්වාණයන් නැත්නම් තැතැයි කියාද දන්නාහුය. මහණ, මම ඔබට මෙසේ කියමි. මෙයින් අන්‍යවූ මත්තෙහි නිර්වාණයක් නොදක්නෙහිය. යම්තාක් වනාහි ක්ලාන්තයට, වෙහෙසට කොටස් කාරයෙක් පමණක් වන්නෙහිය. මහණ, ඉදින් වනාහි ඔබ පෘථිවි ධාතුව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටින්ගේ වශයෙන් ගැලී ගන්නහෙි නම් මාගේ සමීපතයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. (මා අනුව යාම ඊම ආදිය කරන්නෙක් වන්නහෙිය.) මාගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මා කැමැති පරිද්දක් කළශෑකියෙක් වන්නෙහිය. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙහිය.

´´ඉදින් වනාහි ඔබ ආපො ධාතුවද, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටින්ගේ වශයෙන් ගැලී ගන්නෙහි නම්, මාගේ සමීපයෙහි සයනය ක්රන්නෙක් වන්නෙහිය. මාගේ වන්තුවෙහි සහනය ක්රන්නෙක් වන්නේය. මා කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙහිය. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙහිය. ඉදින් ඔබ තෙජෝ ධාතුවද තෘෂ්ණා දෘෂිටින්ගේ වශයෙන් ගන්නෙහි නම්, මාගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මාගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මා කැමති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙහිය. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙහිය. ඉදින් ඔබ වායෝ ධාතුවද, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන්ගේ වශයෙන් ගැලීගන්නෙහි නම්, මාගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මාගේ වස්තුවෙහි සයනය ක්රන්නෙක් වන්නෙහිය. මා කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙහිය. ්අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නහෙිය. ඉදින් ඔබ භූතයන්ද, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටින් ගැලී ගන්නෙහි නම්, මාගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මාගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මා කැමති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙහිය. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙහිය. ඉදින් ඔබ දෙවියන්ද, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටින් ගැනී ගන්නෙහි නම් මාගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. තමාගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මා කැමති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙහිය. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙහිය. ඉදින් ඔබ මාරයාද, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නෙහි නම්, මාගේ සමීපයෙහි සයනය කි්රන්නෙක් වන්නෙහිය. මාගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙහිය. මා කැමති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙහිය. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙහිය. ඉදින් ඔබ බ්‍රාහ්මයාද තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නෙහි නම් මාගේ සමීපයෙහි සයනය ක්රන්නෙක් වන්නෙහිය. මාගේ වස්තුවෙහි සයනය ක්රන්නෙක් වන්නෙහිය. මා කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙහිය. අතිශයින් පහත් කටයුත්තක් වන්නෙහිය´යි (කීයේය.)

5. ´´බ්‍රහ්මය, තමමද මෙය දනිමි. ඉදින් පෘථිවි ධාතුව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නෙම් නම් තොපගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොප කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙමි.

´´ඉදින් අපො ධාතුව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නෙම් නම් තොපගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොප කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙමි. ඉදින් තෙජො ධාතුව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නෙම් නම් තොප සමීතයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොප කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් මහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙමි. ඉදින් වායෝ ධාතුව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නේ නම් තොප සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොප කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙමි. ඉදින් භූතයන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නෙම් නම් තොප සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොප කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක්ද වන්නෙමි.

´´ඉදින් දෙවියන් කෙරෙහි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ගැලීගන්නෙම් නම් තොපගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේ වස්තුවෙහි සහනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොප කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙමි. ඉදින් මාරයා කෙරෙහිද තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ඇලී ගන්නෙම් නම් තොපගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේවස්තුවෙහිසයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොප කැමැති පරිද්දක් කළහැකියෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කටයුත්තෙක් වන්නෙමි. ඉදින් බ්‍රහ්මයා කෙරෙහිද තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන් ගැලී ගන්නෙම් නම් තොපගේ සමීපයෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. තොපගේ වස්තුවෙහි සයනය කරන්නෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කටයුත්තකේ වන්නෙමි. බ්‍රහ්මය, එසේ ද වුවත් මම ´බක බ්‍රහ්මතෙම මෙබදු මහත් සෘද්ධි ඇත්තෙක, බකබ්‍රහ්ම තෙම මෙබදු මහත් ආනුභාව ඇත්තෙක්ය, බක බ්‍රහ්මතෙම මෙසේ මහේශාක්‍යය´යි නුබගේ ගතියද දනිමි. අනුභාවයද දනිමි.

6. ´´නිදුකාණෙනි, බකබ්‍රහ්ම තෙම මෙබදු මහත් සෘද්ධි ඇත්තෙක, බකබ්‍රහ්ම තෙම මෙබදු මහත් ආනුභැව ඇත්තෙක, බකබ්‍රහ්ම තෙම මෙබදු මහේශාක්‍ය වූවෙකැයි කෙසේ නම් ඔබ මාගේ ගතිය දන්නෙහිද? අනුභාවය දන්නෙහිද?´´

´´රස්මියෙන් බබලන්නාවූ චන්ද්‍ර සූර්ය දෙදෙනා යම්තාක් ස්ථානයන්හි හැසිරෙද්ද, දිසාවන් දීප්තිමත් කෙරෙද්ද, ඒ තාක් ප්‍රමාණය සහශ්‍රී ලෝක ධාතුවයි. මේ සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව නුබගේ වසගයෙහි පවතියි.

පහත් උසස් ස්තවයන්ද, නැවත සරාග විරාග සත්වයන්ද, මේ සක්වල ද අන් සක්වලවල් එකුන් දහසද (නවසිය අනූ නවයද) සත්වයින්ගේ ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් ඊමද, චුති වශයෙන් යාමද දන්නෙහිය.

´´මෙසේ වනාහි බ්‍රහ්මය, බකබ්‍රහ්ම තෙම මෙබදු මහත් සෘද්ධි ඇත්තෙක, බක බ්‍රහ්ම තෙම මෙබදු මහත් අනුභාව ඇත්තෙක, බක බ්‍රහ්ම තෙම බෙබදු මහේශාක්‍යයයි මම නුඹගේ ගතියද දනිමි, අනුභාවයද දනිමි.

7. ´´බ්‍රහ්ම, මෙයින් අන්‍යවූ තවත් බ්‍රහ්මලෝක තුනක් ඇත්තේමය. නුඹ එය නොදන්නෙහිය. නොදක්නෙහිය. මම එය දනිමි. දකිමි. බ්‍රහ්මය නම් තැනකින් චුතව නුඹ මෙහි උපන්නේද, ඒ ආභස්සර නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයක් ඇත්තේය. ඒ නුඹට ඉතා දීර්ඝ කාලයක් මෙහි විසීමෙන් එහි සිට මෙහි ආබව අමතක විය. එහෙයින් නුඹ නොදන්නෙහිය. නොදක්නෙහිය. මම එය දනිමි. දකිමි. බ්‍රහ්මය මේ දැනීමෙන් මම නුඹට සම සමදනොවන්නෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මමම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, සුභකිණ්ණය නම් බ්‍රහ්මලෝකයක් ඇත්තේමය. එය නොදන්නෙහිය. නොදක්නෙහිය. මම එය දනිමි. දකිමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන්මම නුඹට සම සමවත් නොවන්නෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්දණ, එහෙයින් මමම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙයි. ´´බ්‍රහ්මය, වේහප්පල නම් බ්‍රහ්මලෝකයක් ඇත්තේමය. එය නොදන්නෙහිය. නොදක්නෙහිය. මම එය දනිමි. දකිමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන මම නුඹට සම සමවත් නොවන්නෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්දණ, එහෙයින් මමම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙයි. බ්‍රහ්මය,

´´බ්‍රහ්මය, මම පෘථිවි ධාතුව, පෘථිවි ධාතුව වශයෙන් දැන පෘථිවි ධාතුව විසින් පෘථිවි භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේ නම් එය දැන පෘථිවි ධාතුව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි වශයෙන් නොගනිමි. පෘථිවි ධාතුවෙහි ආක්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘස්ටි වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. පෘථිවි ධාතුවෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේයයි ගන්නෙක් නොවෙමි. පෘථිවි ධාතුව මගේ යයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන් ගන්නෙක් නොවෙමි. පෘථිවි ධාතුව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවන්නෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද, එහෙයින් මමම නුඹට වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම ආපෝ ධාතුව ආපෝ ධාතු වශයෙන් දැන ආපො ධාතුව විසින් ආපෝ භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේ නම් එය දැන ආපෝ ධාතුව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි වශයෙන් නොගනිමි. ආපෝ ධාතුවෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. ආපෝ ධාතුවෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේයයි ගන්නෙක්නොවෙමි. ආපෝ ධාතුව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මමම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම වායෝ ධාතුව ආපෝ ධාතු වශයෙන් දැන වායෝ ධාතුව විසින් වායෝ භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේ නම් එය දැන වායෝ ධාතුව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි වශයෙන් නොගනිමි. වායෝ ධාතුවෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. වායෝ ධාතුවෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේයයි ගන්නෙක්නොවෙමි. වායෝ ධාතුව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මමම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම කෙජෝ ධාතුව කේජෝ ධාතු වශයෙන් දැන තේජෝ ධාතුව විසින් කෙජෝ භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේ නම් එය දැන තෙජො ධාතුව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි වශයෙන් නොගනිමි. තෙජෝ ධාතුවෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. තෙජෝ ධාතුවෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේයයි ගන්නෙක්නොවෙමි. තෙජෝ ධාතුව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මමම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

8. ´´බ්‍රහ්මය, මම භූතයන්ද භූත වශයෙන් දැන භූතයන් විසින් භූත භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේද එය දැන
භූතයන් තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. භූතයන් කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. භූතයන්ගෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේ යයි ගන්නෙක් නොවෙමි. භූතයන් තෘෂ්ණාදෘෂිටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම දෙවියන් දේව වශයෙන් දැන දෙවියන් විසින් දේව භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේද එය දැන දෙවියන් තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. දෙවියන් කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. දෙවියන්ගෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේ යයි ගන්නෙක් නොවෙමි. දෙවියන් තෘෂ්ණාදෘෂිටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම මාරයාද මාර වශයෙන් දැන මාරයා විසින් මාර භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේද එය දැන මාරයා තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. මාරයා කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. මාරයාගෙන් පිටත ආත්මයක් ඇතැයි නොගනිමි. මාරයා තෘෂ්ණාදෘෂිටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම බ්‍රහ්මයාද බ්‍රහ්ම වශයෙන් දැන දෙවියන් විසින් දේව භාවයෙන් බ්‍රහ්මයා විසින් බ්‍රහ්ම භාවයෙන් නොපැමිණි යමක් වේද එය දැන බ්‍රහ්මයා තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේ යයි ගන්නෙක් නොවෙමි. බ්‍රහ්මයා තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සමවත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මම නුඹට වඩා වැඩි තරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම ආභස්සර දෙවියන්ද ආභස්සර දෙවි වශයෙන් දැන ආභස්ස්ර දෙවියන් විසින් දෙවි භාවයෙන් නොපැමිණි යමක්වේද එය දැන ආභස්සර දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. ආභස්සර දෙවියන් කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. ආභස්සර දෙවියන්ගෙන් පිටත ආත්මයක්පිහිටියේයයි ගන්නෙක් නොවෙමි. ආභස්සර දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සම වත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද?එහෙයින් මමම නුඹට වැඩිතරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම සුභකිණ්ණක දෙවියන්ද සුභකිණ්ණක දෙවි වශයෙන් දැන සුභකිණණක දෙවියන් විසින් දෙවි භාවයෙන් නොපැමිණි යමක්වේද එය දැන සුභකිණ්ණක දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. සුභකිණ්ණක දෙවියන්ට ි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. සුභකිණ්ණක දෙවියන්ගෙන් පිටත ආත්මයක් පිහිටියේයයි ගන්නෙක් නොවෙමි. සුභකිණ්ණක දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සම වත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද?එහෙයින් මමම නුඹට වැඩිතරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම වේහප්ඵල දෙවියන්ද වේහප්ඵල දෙවි වශයෙන් දැන වේහප්ඵල දෙවියන් විසින් දෙවි භාවයෙන් නොපැමිණි යමක්වේද එය දැන වේහප්ඵල දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. වේහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. වේහප්ඵල දෙවියන්ගෙන් පිටත ආත්මයක්පිහිටියේයයි ගන්නෙක් නොවෙමි. වේහප්ඵල දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සම වත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද?එහෙයින් මමම නුඹට වැඩිතරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම අභිභු දෙවියන්ද අභිභු දෙවි වශයෙන් දැන අභීභු දෙවියන් විසින් දෙවි භාවයෙන් නොපැමිණි යමක්වේද එය දැන අභීභු දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගනිමි. අභීභු දෙවියන් කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. අභීභු දෙවියන්ගෙන් පිටත ආත්මයක්පිහිටියේයයි ගන්නෙක් නොවෙමි. අභීභු දෙවියන් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සම වත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද?එහෙයින් මමම නුඹට වැඩිතරම් වෙමි.

´´බ්‍රහ්මය, මම සියල්ල සියල්ල වශයෙන් දැන සියල්ල විසින් සියල්ල භාවයෙන් නොපැමිණියමක්වේද, එය දැන සියල්ල තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොගන්නෙමි. සියල්ල කෙරෙහි ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. සියල්ලෙන් පිටත ආත්මයක් ඇතැයි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ගන්නෙක් නොවෙමි. සියල්ල තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි මාන වශයෙන් නොකියමි. බ්‍රහ්මය, මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම සම වත් නොවෙමි. පහත් බවක් නම්කොයින්ද? එහෙයින් මමම නුඹට වඩා වැඩිතරම් වෙමි.

10. ´´නිදුකාණෙනි, ඉදින් වනාහි සියල්ල සියලු භාවයෙන් නොපැමිණියේද, එසේ ඇති කල්හි ඔබගේ වචනය හිස් නොවේවා. නිෂ්පල නොවේවා´´යි. (බ්‍රහ්මතෙම කීය) ´විඤ්ඤානයෙන් නොදතහැකිවූ, අනන්තවූ හැම අයුරින්ම ප්‍රභාසම්පන්නවූ යම් නිර්වාණයක් වේද, ඒ නිර්වාණය පෘථිවි ධාතුහුගේ පෘථිවි භාවයෙන් නොපැමිණෙියේය. ආපෝ ධාතුහුගේ ආපො භාවයෙන් නොපැමිණියේය. තෙජෝ ධාතුහුගේ තෙජෝ භාවයෙන් නොපැමිණියේය. වායෝ ධාතුහුගේ වායෝ භාවයෙන් නොපැමිණියේය. භූතතයන්ගේ භූතභාවයෙන් නොපැමිණියේය. දෙවියන්ගේ දේවභාවයෙන් නොපැමිණියේය. මාරයාගේ මාර භාවයෙන් නොපැමිණියේය. බ්‍රහ්මයාගේ බ්‍රහ්ම භාවයෙන් නොපැමිණියේය. ආභස්සර දෙවියන්ගේ ආභස්සර දෙව භාවයෙන් නොපැමිණියේය. සුභකිණ්ණක දෙවියන්ගේ සුභකිණ්ණක දෙවභාවයෙන් නොපැමිණියේය. වෙහප්ඵල දෙවියන්ගේ වේහප්ඵල දෙවභාවයෙන් නොපැමිණියේය. අභිභු දේව භාවයෙන් නොපැමිණියේය. සියල්ල සියලු භාවයෙන් නොපැමිණියේය´´ වදාළහ.

11. ´´නිදුකාණෙනි, එසේ නම්, මම ඔබට නොපෙනී සිටිමි´´යි (බ්‍රහ්මයා කීය) ´´බ්‍රහ්මය ඉදින් හැකිනම් නුඹ මට නොපෙනී සිටුව´´යි (කීමි) ´´මහණෙනි, ඉක්බිති බකබ්‍රහ්මතෙම ´ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට නොපෙනෙන්නෙමි´´යි ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට නොපෙණෙන්නෙමි´යි උත්සාහ කොට මට නොපෙනී සිටින්නට නොහැකිවිය. මහණෙනි, මෙසේ කී කල්හි මම බකබ්‍රහ්මයාට මෙසේ කීමි. ´´බ්‍රහ්මය, එසේ නම් මම නුඹට නොපෙනී සිටින්නෙමි´. ´නිදුකාණෙනි, ඉදින් හැකිනම් මට නොපෙනී සිටුව´, ´මහණෙනි, ඉක්බිති මම යම් පමණකින් බ්‍රහ්ම තෙමේද බඹ පිරිසද බඹ පිරිසෙහි වූවෝද මාගේ ශබ්දය අසන්නාහුද, මා නොදක්නාහුද එබදුවූ සෘද්ධි ප්‍රාතිභාර්යයක් කොට ඔවුන්ට නොපෙනී සිට මේ ගාථාව කීවෙමි.

12. ´´මම සංසාරයෙහි භය දැකම කාම භවාදි ත්‍රිවිධ භවයද විභව නම්වූ නිර්වාණය නොයන්නවුන්ගේ භව යෙහිම විසීමද දැක, කිසියම් භවයක් තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන් නොගත්තෙමි. භව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන් නොගත්තෙමි. භව තෘෂ්ණාවද නොගත්තෙමි.

´´මහණෙනි, ඉක්බිති බ්‍රහ්මයාද ප්‍රධාන බ්‍රහ්ම සමූහයාද, පිරිවර බ්‍රහ්ම සමූහයාද පුදුමයට පැමිණි සිත් ඇත්තෝවූහ. ´´පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්ගේ මහත් සෘද්ධි ඇති බව, මහත් ආනුභාව ඇති බව ඒකාන්තයෙන් ආශ්චර්යයි අද්භූතයි. ශාක්‍යපුත්‍රවූ ශාක්‍යකුලයෙන් නික්ම පැවිදිවූ මේ ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම යම්සේද, මෙසේ මහත් සෘද්ධි ඇති, මෙසේ මහානුභාව ඇති අන්‍යවූ ශ්‍රමණයෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මීට පෙර අප විසින් නොදක්නා ලද්දේය. නොඅසන ලද්දේය. පින්වත්නි, භවයෙහි කැමැත්ත ඇති, භවයෙහි ඇලුනු භවයෙහි සතුටුවන්නාවූ දෙවි මිනිසුන්ගේ අවිද්‍යාමුල් සහිතවූ භවය උපුටා හරින ලදි´යි (කීහ.)

13. ´´මහණෙනි, ඉක්බිති පාපීවූ මාරතෙම බඹ පිරිසෙහිවූ එක්තරා බ්‍රහ්මයෙකුට ආවේශවී මට මෙසේ කීයේය. ´´විසුකාණෙනි, ඉදින් ඔබ මෙසේ චතුරාර්යසත්‍යය අවබෝධ කෙලෙහි නම්, මෙසේ දන්නෙහි නම් ගිහි ශ්‍රාවකයන්හට හෝ පැවිදි ශ්‍රවාකයන්හට හෝ ඒ ධර්මය නොපමුණුවව, ගිහි ශ්‍රාවකයින්ට ධර්මය දේශනා නොකරව පැවිද්දන්ට ධර්ම දේශනා නොකරව, ගිහි ශ්‍රාවකයන් කෙරෙහි ඇල්මක් නොකරව. පැවිද්දන් කෙරෙහි ඇල්මක් නොකරව. මහණ, ඔබට පෙර ලෝකයෙහි අර්හත්වූ සම්‍යක් සම්බුද්ධයයි කායා ගන්නාවූ මහණ බමුණෝ වූහ. ඔවුහු ගිහි ශ්‍රාවකයන් හික්මවූහ. පැවිදි ශ්‍රාවකයන් හික්මවූහ. ශ්‍රාවකයින්ට, පැවිද්දන්ට ධර්ම දේශනා කළහ. ශ්‍රාවකයින් කෙරෙහි පැවිද්දන් කෙරෙහි ගිජුවූහ. ඔවුහු ශ්‍රාවකයන්ද, පැවිද්දන්ද හික්මවා, ශ්‍රාවයින්ටද පැවිද්දන්ටද, ධර්මය දේශනා කොට ශ්‍රාවකයින් කෙරෙහිද, පැවිද්දන් කෙරෙහිද, සිතින් ගිජුවූවාහු කය බිදීමෙන් ජීවිතය සිදීමෙන් අපායෙහි උපන්නාහුය. මහණ නුඹට පෙර ලෝකයෙහි අර්හත්වූ සම්‍යක් සම්බුද්ධයයි කියා ගන්නාවූ මහණ බමුණෝ වූහ. ඔවුහු ශ්‍රාවකයන් නොහික්මවූහ. පැවිද්දන් නොහික්මවූහ. ශ්‍රාවකයින්ට, පැවිද්දන්ට දහම් නොදෙසූහ. ශ්‍රාවකයින් කෙරෙහි පැමිද්දන් කෙරෙහි ගිජු නොවූහ. ඔවුහු ශ්‍රාවකයන්ද පැවිද්දන්ද නොහික්මවා ශ්‍රාවකයන්ටද පැවිද්දන්ටද ධර්මය දේශනා නොකොට ශ්‍රාවකයන් කෙරෙහිද පැවිද්දන් කෙරෙහිද සිතින් ගිජුනුවූවාහුය. කය බිදීමෙන් ජීවිතය සිදීමෙන් බ්‍රහ්මලෝකයෙහි උපන්නාහුය. මහණ ඒ නිසාම ඔබට මේ කාරණය මෙසේ කියමි. නිදුකාණෙනි, එබැවින් ඔබ නිරුත්සාහ වයේ මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණයෙහි යෙදෙමින් වාසය කරව. නිදුකාණෙණි. ධර්මය ප්‍රකාශ නොකිරීම යහපති. අන්‍යයන්හට අවවාද නොකරව´යි (කීයේය)

14. ´´මහණෙනි, මෙසේ කී කල්හි මම පාපීවූ මාරයාට මෙසේ කීමි. ´´මාරය, මම තා දනිමි. මා තා නොදන්නේයයි නොසිතව. පාපිය, නුඹ මාරයා වෙහිය. නුඹ මට හිතානුකම්පා ඇතිව මෙසේ නොකියන්නෙහිය. මාරය නුඹ හිතානුකම්පා රහිතවූයේ මෙසේ කියන්නෙහිය. මාරය නුඹට මෙබදු අදහසක් වෙයි. ´ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම යම් කෙනෙකුට ධර්මය දේශනා කරන්නේද, ඔවුහු මාගේ විෂය ඉක්මවන්නාහුය´යි (කියායි) මාරය ඒ නුඹ කී මහණ බමුණෝ අසර්වඥ වුවාහු සර්වඥ වෙමියි කියා ගත්තාහුය. මාරය මම වනාහි සර්වඥවූයේම සර්වඥ වෙමියි, කියා ගනිමි. මාරය, තථාගතතෙම ශ්‍රාවකයන්ට ධර්මය දේශනා කළත් එසේමය. මාරය, තථාගත තෙම ශ්‍රාවකයන්ට ධර්මය දේශනා නොකළත් එසේමය. මාරය තථාගතතෙම ශ්‍රාවකයන් හික්මවුවත් එසේමය. තථගතතෙම ශ්‍රාවකයින් නොහික්මවුවත් එසේමය. ඊට හේතු කවරේද, මාරය සිත කෙලෙසන්නාවූ නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නාවූ, දැවිලි සහිත වූ, දුක් විපාක ඇත්තාවූ මත්තෙහි ජාති, ජරා, මරණ පිණිස පවත්නාවූ යම් ක්ලේශයෝ වෙද්ද,ඒ කෙලෙස් තථාගතයන් වහන්සේට නැත. සිදින ලද මුල් ඇත්තාහ. කපාදමන ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දාහ. නැති කරන ලද්දාහ. මත්තෙහි නූපදනා ස්වභාව ඇත්තාහ. මාරය, තල්රුකක් මුදුන සිදින ලද්දේ නැවත නොවැඩෙන්නේ යම්සේද, එපරිද්දෙන් ම මාරය, සිත කෙලෙසන්නාවූ නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නාවූ දැවිලි සහිත වූ දුක් විපාක ඇත්තාවූ මත්තෙහි ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ යම් කෙලෙස් කෙනෙක් වෙද්ද, ඒ කෙලෙස් තථාගතයන්වහන්සේට නැත. සිදින ලද මුල් ඇත්තාහ. කපන ලද තල්ගසක් මෙන් ්කරන ලද්දාහ. නැතිකරන ලද්දාහ. මත්තෙහි නූපදනා ස්වභාව ඇත්තාහ´´යි (වදාළේය.)

මෙසේ මාරයා (මාරභාව වශයෙන් පෙනී පෙණී සිට) කථා නොකිරීම නිසාද, බ්‍රහ්මයාගේ මන්ත්‍රනය ඇති බැවින්ද, මේ ධර්මයට, බ්‍රහ්ම නිමිත්තණික සූත්‍රයයි නම ඇතිවිය.

නවවෙනිවූ බ්‍රහ්ම නිමන්තණික සූත්‍රය නිමි. ( 5 – 9 )