41. සාලෙය්‍යක සූතය.

1. මා විසින් මෙසේ ලදී. එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මහා භික්‍ෂූ සංයා සමග කොසොල් ජනපදයෙහි හැසිරෙන සේක් කොසොලයන්ගේ සාල නම් බමුණු ගම යම් තැනෙක්හි හැසිරෙන සේක් කොසොලයන්ගේ සාල නම් බමුණු ගම යම් තැනෙක්හිද එහි වැඩියහ. සාල ගම්වැසීවූ බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියෝ . ශාක්‍ය පුත්‍රවූ, ශාක්‍ය වංශයෙන් පැවිදිවූ ශ්‍රමණ භගවත් ගෞතමතෙමේ මහත් භික්ක්‍ෂු සමූහයා කැටිව කොසොල් දනව්වෙහි හැසිරෙනසේක් සාල නම් ගමට පැමිණියහ. යි ඇසුවාහුය. ඒ භවත් ගෞතමයින්ගේ මෙබඳුවූ යහපත්වූ කීර්ති ශබ්දයක් උස්ව නැංගේ වෙයි.

,ඒ භාග්‍යවතූන් වහන්සේ අර්‍භත්යහ, සම්‍යක් සම්බුද්ධයහ, අෂ්ට විද්‍යා පසළොස් චරණ ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තයහ, යහපත් ගති ඇත්තාහ. සියලු ලෝකයන් දන්නාහ. ශ්‍රෙෂ්ඨයහ. හික්ම විය යුතු පුරුෂයන් හික්ම වීමෙහි රියදුරෙකු වැනියහ. දෙවි මිනිසුන්ට ශාස්තෘහ, චතූරාය්‍ර්‍ය සත්‍ය ධර්‍මයන් අවබෝධ කළහ. භාග්‍යවත්හ. ඒ තථාගතයන් වහන්සේ දෙවියන් සහිතවූ, මාරයන් සහිතවූ, බ්‍රහ්මයන් සහිතවූ, මහණ බමුණන් සහිතවූ, දෙවි මිනිසුන් සහිතවූ, සත්‍ව වර්‍ගයා තමන් උසස් ඤාණයෙන් දැන පැහැදිලිකොට ප්‍රකාශ කරන්නාහ. ඒ තථාගතයන් වහන්සේ මුල යහපත්වූ, මැද යහපත්වූ, අන්‍ර්‍ථ සහිතවූ, බ්‍යංජන සහිතවූ, සියලු ලෙසින් සම්පූර්‍ණවූ, පිරිසිදුවූ ශාසන මාර්‍ග බ්‍රහ්මචරියාව ගෙන හැර දක්වති. එබඳුවූ රහතුන්ගේ දැකුම් යහපත්ය, (කියාය) ඉක්බිති සාලගම් වැසි බ්‍රාහ්මණ ගම් වැසි බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද එතැනට පැමිණියාහුය. පැමිණ ඇතැම්හු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක් පැත්තක හුන්නාහුය. ඇතැම්හු භග්‍යවතුන් වහනසේ සමග සතුටු වූහ. සතුටු විය යුතු සිහි කටයුතු කථා කොට නිමාවා එක පැත්තක හුන්නාහුය. ඇතැම්හු භග්‍යවතුන් වහන්සේ සිටින දිශාවට ඇඳිලි බැඳ වැඳ එක පැත්තක උන්නාහුය. ඇතැම්හු භග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි (තමන්ගේ ) නාම ගොත්‍ර කියා එක පැත්තක උන්නාහුය. ඇතැම්හු නිශ්ශබ්දවම එක පැත්තක උන්නාහුය. එක පැත්තක හුන්නාවූම, සාලගම් වාසීවූ බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියෝ භාග්‍යවතූන් වහන්සේට මෙසේ කීවාහුය.

,භවත් ගෞතමයාණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්වයෝ කය බිඳීමෙන් මරණින් මතු සැපයෙන් තොරවූ, නපුරු ගති ඇති යටිකුරුව වැටෙන්නාවූ නරකයෙහි උපදිති. ඊට හේතූව කූමක්ද? ඊට ප්‍රත්‍යය කවරේද?

,භවත් ගෞතමයාණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්වයෝ කය බිඳීමෙන් මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදිති. ඊට හේතු කවරේද? ඊට ප්‍රත්‍යය කවරේද?

2. ,ගෘහපතියනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්වයෝ අධාර්මික හැසිරීම යයි කියන විෂම හැසිරීම හේතුකොට ගෙන කය බිඳීමෙන් මරණින් මතු අපාය නම්වූ නපුරු ගති ඇති නරකයෙහි උපදිත්. ගෘපතියෙනි, මේ ලෝකයෙහි ධර්මික හැසිරීම යයි කියන සමචය්‍ර්‍යාව හේතුකොටගෙන ඇතැම් සත්වයෝ කාය භෙදයෙන් මරණින් මතු සුගති නම්වූ දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදිත්.,

,අපි භවත් ගෞතමයින්ගේ සංක්‍ෂෙපයෙන් කියන ලද්දාවූ, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය නොබෙදෙන ලද්දාවූ, මේ ධර්‍මයෙහි විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය නොදනිමු. යම්සේ අපි භවත් ගෞතමයින්ගේ කොටින් දෙශනා කරන ලද්දාවූ, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය නොබෙදන ලද්දාවූ, මේ ධර්‍මය විස්තර වශයෙන් දැන ගන්නේමුද, භවත් ගෞතමතෙමේ එසේ ධර්‍මය දේශනා කරන සේක්වා., ,ගෘහපතියෙනි, එසේවීනම් අසව්. මනාකොට සිත්හි තබා ගනිව්. කියන්නෙමි, ,එසේය පින්වතුන් වහන්ස,යි සාලෙය්‍ය බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ.

3. ´´ගෘහපතියෙනි, තුන් පරිද්දෙකින් කයින් අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් වෙයි. වචනයෙන් සතර ආකාරයකින් අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් වෙයි. සිතින් තුන් ආකාරයකින් අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් වෙයි. ගෘහපතියෙනි කෙසේ කයින් තුන් ආකාරයකින් අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් වේද? ගෘහපතියෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් රෞදූ වූයේ, ලෙයින් තෙමුණු අත් ඇත්තේ, අන්‍යයන් පෙලීමෙහි, නැසීමෙහි යෙදුනේ, සත්ත්වයන් කෙරෙහි දයාවක් නැතිව ප්‍රාණගාත කරන්නේ වෙයිද, සොරකම් කරන්නේ වෙයිද, ගමෙහිද, ආරණ්‍යයෙහිද, අන් සතු යමක් වේද, එය සොර සිතින් පැහැර ගන්නේ වෙයිද, කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන්නේ වෙයිද, මව විසින් රක්නා ලද්දාවූද, පියා විසින් රක්නා ලක්දාවූද, මව්පියන් විසින් රක්නා ලද්දාවූද, සොහොයුරා විසින් රක්නා ලද්දාවූද, ගොත්‍රයෙන් රකින ලද්දාවූද, කුල චාරිත්‍ර ධර්‍මයෙන් රකින ලද්දාවූද, හිමියන් සහිතවූද, (අසුවල් ස්ත්‍රිය වෙත ගියහොත් දඩයයි නියම කරනලද) දඩුවම් සහිතවූද, යටත් පිරිසෙයින් (මැය මගේ භාර්යාව වන්නීයයි පිරිමියෙකු විසින්) මල්දමක් දමනු ලැබුවාවූද, යම් ඒ ස්ත්‍රීහු වෙත්ද, එබදු ස්ත්‍රීන් සමග හැසිරීමට පැමිණියේ වෙයිද, ගෘහපතියෙනි, මෙසේ වනාහි කයින් සිදුවන්නාවූ අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් තුන් ආකාර වෙයි.

4. ´´ ගෘහපතියෙනි, කෙසේ නම් වචනයෙන් අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් සතර ආකාර වෙයිද? ගෘහපතියෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් බොරු කියන්නේ වෙයිද, සභාවකට ගියේ හෝ පිරිසකට ගියේ නෑයන් මැදට ගියේ හෝ සමූහයා මැදට ගියේ හෝ රාජකුලයා මැදට ගියේ හෝ ´පින්වත් පුරුෂය මෙහි එව යමක් දන්නෙහි නම් එය කියව´´ යි ඉදිරියට පමුණුවන ලද්දේ සැක්ෂි අසන ලද්දේ නොදැන හෝ දනිමියි කියයි. දැන හෝ නොදනිමියි කියයි. දැක හෝ නොදුටුයෙමිය් කියයි, කොදැක හෝ දුටුවෙමියි කියායි, මෙසේ තමා නිසා හෝ අන්‍යයන් නිසා හෝ කිසියම් ලාභයක් නිසා හෝ දැන දැන බොරු කියන්නේ වෙයි. කේලම් කියන්නේ වයි, මෙතැනින් අසා මොවුන් බිදුවනු පිණිස අසුව්තැන කියන්නේය, අසුවල් තැනින් හෝ අසා අසුවලුන් බිදුවනු පිණිස මොවුන්ට කියන්නේය, මෙසේ සමගි වූවන් බිදින්නේ හෝ වෙයි, බිදුනවුන්හට අනුබල දෙන්නේ හෝ වෙයි. භෙදවීමෙහි ඇලුණේ, භෙද කිරීමෙහි සතුටු වන්නේ, භෙදකරන වචන කියන්නේ වෙයි, ඵරුෂ වචන කියන්නේ වෙයි. යම් ඒ වචනයක් ගැටීම් ගැරහීමාදීන් දොෂ සහිතද, කුණු සැරව වැහෙන්නාක් මෙන් අප්‍රියද, අන්‍යයන්ගේ සිත් නරක් කරන්නේද, අන්‍යයන්හට පහරක් වැනිද ක්‍රොධයට කිට්ටුද, සමාධිය පිණිස නොපවතීද, එබදු වචන කියන්නේ වයි. සම්ඵප්‍රලාප (හිස් වචන) කියන්නේ වයිද, නුදුසුදු කාලයෙහි කියන්නේද, නුවූවක් කියන්නේ වෙයිද,අනර්ථයක් කියන්නේ වෙයිද, අධර්‍මයක් කියන්නේ වෙයිද, ිවිනයක් කියන්නේ වෙයිද, සිතෙහි තබා ගැනීමට නුසුදුසු වචන කියන්නේ වෙයිද, නුසුදුසු කාලයෙහි, නිදර්ශන දැක්වීම් ආදියක් නැතිව අගක් මුලක් නැති, අවැඩින් යුක්තවූ වචන කියන්නේ වෙයිද, ගෘහපතියෙනි, මෙසේ වචනයෙන් සතර ආකාරයකින් අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් වෙයි.

5. ´´ගෘහපතියෙනි, කෙසේ සිතින් තුන් ආකාරයකින් අධර්‍ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් වේද, ගෘහපතියෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් දැඩි ලොභ ඇත්තේ වෙයිද, යම් ඒ අනුන්ගේ වස්තුවක් වේද, ්එය අධික ලොභයෙන් බලන්නේද, අනුන්ට අයිති යමක් වේද, ´අනේ එය මට වන්නේ නම් ඉතා හෙහෙකැය´යි (අධික ලෝභයෙන්) සිතයිද, මේ සත්ත්වයෝ නැසෙත්වා, විනාශ වෙත්වා, සිදෙත්වා, නැතිවී යෙත්වායි ව්‍යාපාද සිත් ඇත්තේ, නපුරු අදහස් ඇත්තේ වෙයිද, විපරීත දැකීම ඇති මිධ්‍යාදෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයිද, දෙන ලද්දෙහි විපාක නැත, දුන් දෙයෙහි ඵල නැත, පිදූ දෙයෙහි විපාකය නැත, කුශලාකුශල කර්මයන්ගේ ඵලයද විපාකයද නැත, මෙලොවක් නැත, පරලොවක් නැත, මව් කෙරෙහි හොද හෝ නරක පැවැත්මෙහි විපාක නැත, පියා කෙරෙහි හොද හෝ නරක පැවැත්වෙයි විපාක නැත, මැරී උපදින සත්ත්වයෝ නැත, යහපත් මාර්ගයෙහි ගියාවූ යහපත්ව පිළිපදින්නාවූ යම් කෙනෙක් මේ ලෝකයද පරලෝකයද තුමූ නුවණින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ප්‍රකාශ ක්රත්ද, එබදුවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ නැතැයි ගනිත්ද, ගෘපතියෙනි, මෙසේ තුන් ආකාරයකින් සිතින් අදර්ම පැවතුම් විෂම පැවතුම් හේතුකොටගෙන ඇතැම් සත්ත්වයෝ කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සැපයෙන් පහවූ, ගති ඇති, නපුරු වැටීමක් ඇති නිරයෙහි උපදිති.

6. ´´ගෘහපතියෙනි, තුන් ආකාරයකින් කයින් ධර්ම පැවතුම් සමපැවතුම් වෙයි. සතර ආකාරයකින් වචනයෙන් ධර්ම පැවතුම් සැමපැවතුම් වෙයි. තුන් ආකාරයකින් සිතින් ධර්ම පැවතුම් සම පැවතුම් වෙයි. ගෘහපතියෙනි, කෙසේ නම් තුන් ආකාරයකින් කයින් ධර්මපැවතුම් සමපැවකුම් වෙයිද? ගෘපතියනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් සතුන් මැරීම හැර සතුන් මැරීමෙන් වැළකුණේ බහා තැබූ දඩු ඇත්තේ බහා තැබූ ආයුධ ඇත්තේ ලජ්ජා ඇත්තේ කරුණාවත් බවට පැමිණියේ සියලු සත්ත්වයන් කෙරෙහි හිතානුකම්පා ඇත්තේ තවෙසෙයිද, නුදුන් දෙය ගැනීම අත්හැර නුදුන් දෙය ගැනීමෙන් වැළකුනේ වෙයිද, ගමෙහිද, අරණ්‍යයෙහිද අනුන් සතුවූ යම් වස්තුවක් වේ නම් එය සොර සිතින් නොගන්නේ වෙයිද, කාමයන්හි වරදවා හැසිරීම හැර කාමමිධ්‍යාචාරයෙන් වැළකුණේ මව විසින් රක්නා ලද්දාවූද, පියා විසින් රක්නා ලද්දාවූද, මව්පියන් විසින් රක්නා ලද්දාවූද, සහෝදරයා විසින් රක්නා ලද්දාවූද, සහෝදරිය විසින් රක්නා ලද්දාවූද, නෑයන් විසින් රක්නා ලද්දාවූද, ගොත්‍රයෙන් ්රක්නා ලද්දාවූද, කුල චාරිත්‍ර ධර්යෙන් ්රක්නා ලද්දාවූද, හිමියන් සහිතවූද, දඩුවම් සහිතවූද, යටත් පිරිසෙයින් මල්දමක් පළදවන ලද්දාවූද යම් ඒ ස්ත්‍රීහු වෙද්ද, එබදු ස්ත්‍රීන් හා හැසිරීමට නොපැමිණියේ වෙයිද, ගෘහපතියෙනි, මෙසේ වනාහි තුන් ආකාරයකින් කයින් ධර්ම පැවතුම් සමපැවතුම් වෙයි.

7. ´´ගෘහපතියෙනි, කෙසේ නම් වචනයෙන් සතර ආකාර වූ ධර්ම පැවතුම් සමතැවතුම් වෙයිද? ගෘහපතියෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතමෙක් බොරුකීම අත්හැර බොරු කීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. සභාවකට ගියේ හෝ පිරිසකට ගියේ හෝ නෑයන් මැද ගියේ හෝ සමූහයා මැදට ගියේ හෝ රාජකුලයා මදට ගියේ හෝ, ´පින්වත් පුරුෂය, මෙහි එව, යමක් දන්නෙහි නම් එය කියව´යි ඉදිරියට පමුණුවන ලද්දේ, සාක්ෂ අසන ලද්දේ හෙතෙම නොදන්නේ හෝ නොදනිමියි කියයි. දන්නේ හෝ දනිමියි කියයි, නුදුටුයේ හෝ නොදුටුවෙමියිද, දුටුයේ හෝ දුටුවෙමිද කියයි. මෙසේ තමන් නිසා හෝ අනුන් නිසා හෝ කිසියම් ලාභයක් නිසා හෝ දැන දැන බොරු නොකියන්නේ වයි.

කේලාම් කීම අත්හැර, කේලාම් කීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. මෙතැනින් අසා මොවුන් බිදීම පිණිස අනුවල් තැන නොකියන්නේය. අසුවන් තැනින් අසා අනුවලුන් බිදවීම පිණිස මොවුන්ට නොකියන්නේය. මෙසේ බිදුනවුන් ගළපන්නේ වෙයි. එක්වූවන්ට සමිගියෙහි අනුසස් කියා අනුබල දෙන්නේ වෙයි. සමගියෙහි ඇලුනේ , සමගියෙහි ආශා ඇත්තේ, සමතිගයට සතුටුවන්නේ, සමගි වචන කියන්නේ වෙයි. යම් ඒ වචනයක් දෝෂ රහිතද, කණට සැපද ප්‍රේම කටයුතුද, හෘදයාංගමද, ගුණයෙන් පිරුණේද, බොහෝ දෙනාට කැමතිද, බොහෝ දෙනාට මනාපද, එබදු වචන කියන්නේ වෙයි. හිස්වචන කීම අත්හැර හිස් වචන කීමෙන් දුරුවූයේ සුදුසු කාලයෙහි කියන්නේ, වූවක්ම කියන්නේ, වැඩ ඇති දෙයක්ම කියන්නේ, ඇතිවූවක්ම කියන්නේ, හික්මීම පිළිබද වූවක්ම කියන්නේ, සිතෙහි තැන්පත් කර ගැනීමට සුදුසුවූ, කාලයෙහි කියන්නාවූ, කරුණු සහිත වූ, දැක්වීම් සහිතවූ, වැඩ දායකවූ වචන කියන්නේ වෙයි. ගෘහපතියෙනි, මෙසේ වචනයෙන්සරත ආකාරවූ ධර්මපැවතුම් සමපැවතුම් වෙයි.

8. ´´ගෘහපතියෙනි, කෙසේනම් සිතින් තුන් ආකාරවූ ධර්මපැවතුම් සමපැවතුම් වේද? ගෘහපතියනි, මේ ලොකයෙහි ඇතමෙක් අධික ලෝභ නැත්තේද, අකුක්ගේ සිත් සතුටු කරන යම් ඒ අන්සතු වස්තුවක් වේද, එය අධික ලොභයෙන් නොබන්නේ වේද, ´යමක් අනුන් සතුව ඇද්ද එය මට වන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකැ´යි නොසිතන්නේ වේද, ක්‍රොධ සිත් නැත්තේ, පිරිසිදුවූ යහපත් කල්පනා ඇත්තේ, මෙසේද මේ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ, ක්‍රොධ නැත්තෝ, දුක් නැත්තෝ සුවසේ ආත්ම පරිහරනය කරත්වායි (සිතන්නේද) වරදවා ගැනීම නැත්තේ සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයිද, දුන් දෙයෙහි විපාක ඇත. පරිත්‍යාග කරන ලද්දෙහි විපාක ඇත. පිදු දෙයෙහි විපාක ඇත. කරනලද යහපත් අයහපත් කර්මයන්ගේ ඵල විබාක ඇත. මේ ලෝකය ඇත. පරලෝකය ඇත. මව් කෙරෙහි හොද හෝ නරක පැවැත්මෙහි විපාක ඇත. පියා කෙරෙහි හොද හෝ නරක පැවැත්වෙහි විපාක ඇත. මැරී උපදින සත්වයෝ ඇත. යහපත් මාර්ගයෙහි ගියාවූ, යහපත්ව පිළිපදින්නාවූ යම් කෙනෙක් මේ ලොකයද පරිලොකයද තුමූ ප්‍රඤාවෙන් අවබෝධකොට ප්‍රකාශ කරද්ද, එබදුවූ ශ්‍රවණ බ්‍රාහ්මණයෝ ඇතැයි (සිත්දද) ගෘපතියෙනි, මෙසේ සිතින් තුන් ආකාර ධර්මපැවතුම් සමපැවතුම් වෙයි. ගෘපතියනි, මෙසේ ධර්ම පැවතුම් සමපැවතුම් හේතුකොටගෙන ලොකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති ස්වර්ග ලොකයෙහි උපදිති.

9. ´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචාර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ ඒකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් ්මරණින් මතු ක්ෂත්‍රිය මහා සාරයන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමැතිවන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ක්ෂත්‍රිය මහාසරයන් හා එක්වීමට උත්පතති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු බ්‍රාහ්මණ මහාසාරයන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුලය හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ගෘහපති මහාසාර කුලයට එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමැති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් ්මරණින් මතු ගෘහපති මහාසාර කුලය හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද, හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

10. ගෘහපතියනි, ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ ඒකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු චාතුර්මහාරාජික දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමැති වන්නේ නම්, කය බිදීමෙන් මරණින් මතු චාතුර්මහාරාජික දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණේනේය යන මේ කාරණ සිදු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් තව්තිසා වැසි දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු තව්තිසා වැසි දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු යාම දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු යාම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන්

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු කුසිත දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු තුසිත දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු නිර්මාණරති දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු නිර්මාණරති දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු පරනිම්මිත වසවත්ති දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු පරනිම්මිත වසවත්ති දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

11. ´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු බ්‍රහ්මකායික දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු බ්‍රහ්මකායික දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ආහ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ආහ දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු පරිත්තාහ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු පරිත්තාහ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අප්පමාණහ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අප්පමාණහ කම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ආභස්සර නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ආභස්සර නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුභ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුභ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු පරිත්තසුභ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු පරිත්තසුභ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අප්පමාණසුභ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන් නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අප්පමාණසුභ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුභකිණ්ණක නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුභකිණ්නක නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු වෙහප්ඵල දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු වෙහප්ඵල දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අවිහ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අවිහ නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අතප්ප නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අකප්ප නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුදස්ස නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුදස්ස නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුදස්සී නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු සුදස්සී නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අකනිට්ඨක නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු අකනිට්ඨක නම් දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

12. ´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ආකාසානඤායතන දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු ආකාසානඤායතන දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු විඥ්ඥාණඤ්චායතන දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පතිති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු විඥ්ඥාණඤ්චායතන දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කය බිදීමෙන් මරණින් මතු නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, හෙතෙම කය බිදීමෙන් මරණින් මතු නෙවසඤ්ඤානාසඤඤායතන දෙවියන් හා එක්වීමට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වයෙි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

13. ´´ගෘහපතියෙනි, ´ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇති මම, අනේ එකාන්තයෙන් කෙලෙස් නැති කිරීමෙන් කෙලෙස් රහිතවූ චිත්තවිමුක්තියද ප්‍රඥාවිමුක්තියද මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ දැන ප්‍රත්‍යක්ෂකොට ඊට පැමිණ වෙසෙන්නෙමි´යි ඉදින් කැමැති වන්නේ නම්, හෙතෙමේ කෙලෙස් නැති කිරීමෙන, කෙලෙස් රහිතවූ චිත්තවිමුක්තියද, ප්‍රඥාවිමුක්තියද මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ දැන ප්‍රත්‍යක්ෂකොට ඊට පැමිණ වාසය කරන්නේය යන මේ කාරණය සිදුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? හෙතෙම ධර්මචර්යා සමචර්යා ඇත්තේය. (එහෙයිනි)

මෙසේ වදාල කල්හි සාලෙය්‍යක ගම්වැසි බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීහ.

´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සෙගේ ධර්ම දේශනාව යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිකුරු කළ බදුනක් උඩුකුරු කරන්නේද, වැසිී තිබුන දෙයක් විවෘත කරන්නේද, මංමුළා වූවෙකුට මග කියන්නේද, ඇස් ඇත්තේ රූප දකිත්වායි අදුරෙහි තෙල් පහණක් දරන්නේද, එපරිද්දෙන්ම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් ධර්මය ප්‍රකාශ කරනලදී. ඒ ධර්මය ඇසුවාවූ අපි භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සරණ යමු. ධර්මයද භික්ෂු සංයාද සරණ යමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ අද පටන් දිවිහිමියෙන් සරණ ගියාවූ උපාසකයන් කොට අප සකන සේක්වා.

පළමුවෙනිවූ කාලෙය්‍යක සූත්‍රය නිමි. ( 5 – 1 )