Category Archives: තුන්වෙනි සුත්‍ර 10 (ඔපමම වර්ගය)

30. චුලසාරොපම සුත්‍රය

1. මා විසික් මෙසේ අසක ලදී. එක් කාලයක භග්‍යවතූන් වහන්සේ සැවැත්නුවර, අනේපිඩු සිටුහු විසික් කරවන ලද ජෙතවනාරාමයහි වැඩ වෙසෙති, එකල්හි වනාහි පිංගලකොචඡ නමි බ්‍රාහමණතෙම භග්‍යවතුන් වහන්සේ යමි තැනකද, ඵතනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවත ු වහන්සේ සමග සතුටු වුයේය. සතුටු විය යුතු සිහි කටයුතු කථාව කොට නිමවා එක්පැත්තක උන්නේය. එක පැත්තක උන්නාවු පිංගලකොචජ බමුණු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට …

Continue reading

29. මහා සාරොපම සූත්‍රය

1.මා විසින් මෙසේ අසන ලදී.එක් කාලයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙව්දත් තෙරුන් බැහැර ගිය නොබෝ කල්හි රජගහ නුවර ගිජ්ඣකූට පර්‍වතහෙි වසන සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන්වහන්සේ දෙව්දත් තෙරුන් අරභයා භික්ෂූන්ට කථා කළ සේක. ´´මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් කුලපුත්‍රයෙක්, ´ ඉපදීමෙන් ද, ජරාවෙන්ද, මරණයෙන්ද, ශෝකයෙන්ද, වැලපීම්වලින්ද, කායික දුකින්ද, සිතේ දුකින්ද, බලවත් වෙහෙසින්ද, මැඩුනේ වෙමි. මේ සියලු දුක් රාශියගේ කෙළවර කිරීමක් …

Continue reading

28. මහාහත්‍ථිපදොපම සූත්‍රය

PAGE IS MISSING ,මේ පස් වැදෑරුම් උපාදානස්කන්ධයන් කෙරෙහි වූ තණ්හාවගේ යම් දුරුකිරීමක් වේ ද, තණ්හාවගේ යම් නැතිකිරීමක් වේ ද, එය දුක් නැති කිරීමයි. ඇවැත්නි, මෙපමණින් ද මහණහු විසින් බොහෝ සෙයින් බුද්ධානුශාසනය කරන ලද්දේ වෙයි. ´´ඇවැත්නි, අධ්‍යාත්මික වූ මනොද්වාරය නොනැසුනේ වේ ද , බාහිර ධර්‍ම අරමුණු සිත හමුවට නොපැමිණෙද් ද, ඊට අනුකූල මනසිකාරය නොවෙයි ද ඒ …

Continue reading

27. චූලහත්‍ථිපදොපම සූත්‍රය

1.මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනේපිඩු සිටුහු විසින් කරවන ලද ඩෙතවන නම් විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හු ජානුස්සොනි නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම වෙළඹුන් යෙදූ සියල්ල සුදූවූ රථයකින් මධ්‍යාහ්නයෙහි (මැදි දවල් ) සැවත් නුවර වීථීන්හි ගමන් කරයි. ජානුස්සොනි බ්‍රාහ්මණ තෙම එන්නාවූ පිලොතික නම් පරිබ්‍රාජකයා දූරදීම දූටුවේය; දැක පිලොතික පරිබ්‍රාජකයාට මෙසේ කීයේය. …

Continue reading

26. අරිය පරියෙසන සූත්‍රය.

1. , මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අනේපිඩු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කළහ. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ සිවුරු හා පාත්‍රය ගෙන සැවැත් නුවරට පිඩු පිණිස වැඩියහ. එකල්හි බොහෝ භික්‍ෂූහු ආනන්‍දස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනකද එහි පැමිණියහ; පැමිණ ආයුෂ්මත් ආනන්‍දස්ථවිරයන් වහන්සේට මෙසේකීහ. , ඇවැත්නි, ආනන්‍දයෙනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් ධර්‍ම …

Continue reading

25. නිවාප සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අනේපිඩු සිටුහු විසින් කරවනලද ජේතවන නමි ආරාමයෙහි වැඩවාසය කරති. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ,මහණෙනි,යි භික්‍ෂූන්ට කථාකළහ. ,ස්වාමීන් වහන්ස,යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වද්‍රළහ. 2. ,මහණෙනි, මුවන් ඇල්ලීමට තණකොළ වවන තැනැත්තේ මා විසින් මේ වවන තණ කොළ අනුභව කරන්නාවූ මුව සමූහයා …

Continue reading

24. රථ විනීත සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර කලන්‍දකනිවාප නම්වූ වේලුවන විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි බොහෝවූ ජාත භූමක භික්‍ෂුහු ( බුදු රජාණන් වහන්සේ උපන් භූමියවූ කිඹුල්වත්පුර නිවැසි භික්‍ෂුහු ) කිඹුල්වත පුර නුවර වස්වැස පවාරණයෙන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්තැනකද එතැනට පැමිණියාහුය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකපැත්තක උන්නාහුය. එකපැත්තක උන්නාවූ ඒ භික්‍ෂූන්ට භාග්‍යවතුන් …

Continue reading

23. වමිමික සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ, අනේපිඩු සිටුහු විසින් කරවනලද ජේතවන නමි විහාරයෙහි වැඩවාසය කරති. එසමයෙහි කුමාර කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ අන්ධ වනයෙහි වාසය කළහ. එකල එක්තරා බ්‍රහ්මරාජයෙක් රාත්‍රියේ පළමුවෙනි යාමය ඉක්මගිය කල්හි, විසිතුරු වර්‍ණයෙන් සියළු අන්ධවනය ඒකාලෝක කොට බබුලුවා කුමාර කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ යමි තැනෙක්හිද එතැන්හි එළඹියේය. එළඹ, එකත්පසෙක …

Continue reading

22. අලගද්දුපම සුත්‍රය.

1. මවිසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනේපිඬු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි (පෙර ගිජුලිහිණියන් නැසු කුලයෙහි උපන් හෙයින්) ගද්ධබාධි පුබිබයයි කියනු ලබන අරිටඨ නමි භික්‍ෂුවට මෙබඳුවු ලාමකවු වැරදි මතයක් උපන්නේ වෙයි. (කෙබඳු මතයක්ද යත්) ‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි ධර්‍මකෙනෙක් සවර්‍ග මොක්‍ෂ දෙකට අනතරායකරයයි වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද ඒ …

Continue reading

21. කකචුපම සුත්‍රය

1. මා විසින් (මේ සුත්‍රය) මෙසේ අසල ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවු ජෙතවන නමි අනේපිඩු මහ සිටුහුගේ ආරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි මොලියඵග්ගුණ භික්‍ෂුව වෙිලාව ඉක්මවා භික්‍ෂුණින් හා එක්ව වාසය කරන්නේය. ඉදින් කිසි භික්‍ෂුවක් මොලියඵග්ගුණ භික්‍ෂුව ඉදිරියෙහි ඒ භික්‍ෂුණීන්ගේ අගුණ කියාද‚ මොලියඵග්ගුණ භික්‍ෂුව ඒ භික්‍ෂුව හා කිපියේ නොසතුටු වුයේ (විනය ධර භික්‍ෂුන් ඉදිරියෙහි) …

Continue reading