87. පිය ජාතික සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කාලයෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි අනේපිඬු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල එක් ගෘහපතියෙකුගේ ප්‍රියවූ මනාපවූ එකම පුත්‍ර තෙම කළුරිය කෙළේ වෙයි.

පුත්‍රයාගේ මරණයෙන් ඒ ගෘහපතියාට කර්‍මාන්ත රුචි නොවෙත්. ආහාරයද රුචි නොවෙයි. හෙතෙම සොහොණට ගොස්, ´එකම පුත්‍රය, ඔබ කොහිද, එකම පුත්‍රය, ඔබ කොහිදැ´ යි කියමින් විලාප කියති.

2. ඉක්බිති ඒ ගෘහපති තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක් පසෙක උන්නේය. එසේ උන් ඒ ගෘහපතියාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළේය.

´´ගෘහපතිය, නුඹගේ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ ප්‍රකෘති ස්වභාවය නුඹගේ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ වෙනස් බවක් ඇතැ´´ යි වදාළේය.

´´ස්වාමීන් වහන්ස, මාගේ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ වෙනස් බවෙක් කෙසේ නම් නොවන්නේද? ස්වාමීන් වහන්ස, මාගේ ප්‍රියවූ, මනාපවූ, එකම පුත්‍රයා මළේය. ඔහුගේ මරණයෙන් පසු මේ කර්‍මාන්තයද රුචි නොවෙති ආහාරයද රුචි නැත. ඒ මම සොහොණට ගොස්, ´එකම පුත්‍රය, ඔබ කොහිද, එකම පුත්‍රය, ඔබ කොහිදැ´ යි කියමින් අඬමි´´ යි කීය.

´´ගෘහපතිය, ඒ එසේමය, ගෘහපතිය, ශෝකය, වැළපීම, දුකය, දොම්නසය, බලවත් වෙහෙසය, යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය. ප්‍රිය දෙයින් උපදිනාහුය.´´

´´ස්වාමීනි, ශෝකය, වැළපීම, දුක, දොම්නස, දැඩි වෙහෙස, යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය. ප්‍රිය දෙයින් උපන්නේය. යන මේ කාරණය කෙසේ නම් වන්නේද? ස්වාමීනි, ප්‍රිය දෙයින් සතුට හා සොම්නස හටගන්නේය, උපදනාහුය´´ යි කියා ඒ ගෘහපති කෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයට නොසතුටුව ප්‍රතික්‍ෂෙප කොට ආසනයෙන් නැගිට ගියේය.

3. එකල්හි බොහෝ දාදු කෙළින්නෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සමීප තැනක දාදු කෙළිති. එවිට ඒ ගෘහපතිතෙම ඒ දාදු කෙළින්නෝ යම් තෙනකද එහි පැමිණ දාදු කෙළින්නන්ට මෙසේ කීය.

´´පින්වතුනි, මෙහි මම ශ්‍රමණ ගෞතම කෙම යම් තෙනකද එහි ගියෙමි. ගොස් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වැඳ එකත් පසෙක හුනිමි. පින්වතුනි, ඒ පසෙක උන් මට ශ්‍රමණ ගෞතම කෙම මෙසේ කීය.

´´ගෘහපතිය, නුඹගේ ඉන්ද්‍රියයෝ පැහැදිලි නැත. නුඹගේ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ වෙනස් බවක් ඇතැයි´´ කීය. ´´පින්වතුනි, මෙසේ කී කල්හි මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට, මෙසේ ´´ස්වාමීනි, මාගේ ඉන්ද්‍රිය වෙනස් බවෙක් කෙසේනම් නොවන්නේද? ස්වාමීනි, මාගේ ප්‍රිය මනාප එකම පුත්‍රයා මළේය. ඔහුගේ මරණයෙන් මට කර්‍මාන්තද රුචි නොවෙති. ආහාරද රුචි නැත. ඒ මම සොහොණට ගොස්, ´එකම පුත්‍රය, ඔබ කොහිද? එකම පුත්‍රය, ඔබ කොහිද, කියමින් හඬමි´´ යි කීයෙමි.

එසේ කී කල්හි, ´´ගෘහපතිය, ඒ එසේමය, ගෘහපතිය, ඒ එසේමය, ගෘහපතිය, සෝකය, හැඬීමය, දුකය, දොම්නසය, දැඩි වෙහෙසය යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහු වෙති. ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහු වෙති.´´ කීය. ´´ස්වාමීනි, සෝකය, හැඬීමය, දුකය, දොම්නසය, යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය. ප්‍රිය දෙයින් හටගතන්නාහුය යන මේ කාරණය කෙසේ වන්නේද?

´ස්වාමීනි, ප්‍රිය දෙයින් සතුට හා සොම්නස හටගන්නාහුය, උපදනාහුය´ යි කියා මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ කීමට සතුටු නොවී ප්‍රතික්‍ෂෙපකොට හුන් ආසනයෙන් නැගිට ගියෙමි´´ යි කීය.

´´ගෘහපතිය, ඒ කාරණය එසේමය, ගෘහපතිය, ඒ කාරණය එසේමය, ගෘහපතිය, සතුට හා සොම්නස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය. ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය.´´ යි (ඔවුහු කීහ.)

4. ඉක්බිති ඒ ගෘහපති කෙමේ මාගේ අදහස දාදු කෙළින්නන් හා සමවෙයි කියා ගියේය.

ඉක්බිති මේ කථාව පිළිවෙළින් රජුගේ මාලිගාවට පැමිණියාය. ඉත්බිති පසේනදි කොසොල් රජකෙමේ මල්ලිකා දේවිය කැඳවී. ´´මල්ලිකාවෙනි, සොකය, හැඬීමය, දුකය, දොම්නසය යන මොහු ප්‍රියදේ නිසා උපදනාහුය. ප්‍රියදේ නිසා හටගන්නාහුයයි තොපගේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් කියන ලදී.´´

´´ඉදින් මහරජතුමනි, ඒ කාරණය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද නම් එය එසේය´´ යි (කීවාය.)

´´මේ මල්ලිකාව ගෞතමයන් වහන්සේ යමක් යමක් කියයි නම්, ´ මහරජතුමනි, ඉදින් ඒ කාරණය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද්දක් නම් ඒ එසේම වෙයි´ කියමින් ඒ එසේම පිළිගනියි.

´´යම්සේ ගුරුවරයෙක් ගෝලයාට යමක් කියයි නම්, ´ආචාය්‍ර්‍යයන් වහන්ස, එය එසේය´ යි ගෝලයා පිළිගනියි.

´´එමෙන් මල්ලිකාවෙනි, නුඹද එලෙසම ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ යමක් කියයි නම්, ´ඉදින් මහරජ´ ඒ කාරණය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේ නම් ඒ එසේම වන්නේය´ කියා පිළිගන්නෙහිය. මල්ලිකාවෙනි, මෙතනින් ඉවත්ව යවයි කීය.

5. ඉක්බිති මල්ලිකා දේවිය, නාලිජඞ් නම් බමුණා කැඳවී. ´´බ්‍රාහ්මණය, මෙහි එව. නුඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තෙනකද එහි පැමිණ මාගේ වචනයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පා මුදුනෙන් වඳව. ආබාධ නැතිබව, රෝග නැති බව, සැහැල්ලු පැවැත්ම, කාය බලය, සුඛ විහරණය විචාරව. ´ස්වාමීන් වහන්ස, මල්ලිකා දේවී තොමෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පා මුදුනෙන් වඳීයි. පීඩා නැති බව, ලෙඩ නැති බව, කය පිළිබඳ සැහැල්ලුකම, කය පිළිබඳ ශක්තිය, සැප විහරණය අසායයි´ කියව.

´´මෙසේද කියව. ´ස්වාමීන් වහන්ස, සොක, පරිදෙව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මේවා ප්‍රිය දේ නිසා හටගන්නාහුයයි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද්දේද? කියාය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නුඹට යම්සේ ප්‍රකාශ කෙරේද, ඒ එසේම යහපත්ව උගෙණ මට කියව. තථාගතයන් වහන්නේ බොරු නොකියත්ය´´ යි කීහ.

´´එසේය කියා නාලිජඞ් බ්‍රාහ්මණතෙම මල්ලිකා දේවියට උත්තරදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තෙනකද එහි පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු වියයුතු සිහි කටයුතු කථාව අවසන්ව, එක් පසෙක උන්නේය. එක් පසෙක හුන් නාලිජඞ් බ්‍රාහ්මණකෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීහ.

´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මල්ලිකා දේවීතොමෝ පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ පා මුදුනෙන් වඳීයි. ආබාධ නැතිකම, රෝග නැතිකම, කයේ සැහැල්ලු බව, කාය බලය, පහසු විහරනය අසයි. මෙසේද කියයි. ´ස්වාමීනි, සොක, පරිදේව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද්දේදැ´ යි ඇසී.

6.´´බ්‍රාහ්මණය, ඒ එසේමය. බ්‍රාහ්මණය, එසේමය. බ්‍රාහ්මණය, ශොක, පරිදේව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහු වෙති. බ්‍රාහ්මණය, සොක, පරිදේව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ක්‍රමයෙන්ද දත යුතුය. කෙසේද? පෙර දවස බ්‍රාහ්මණය, මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ මව් කළුරිය කළාය. මවගේ මරණයෙන් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ ස්ත්‍රී කොමෝ වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ මෙසේ කියයි. ´´මාගේ මව් දුටුවාහුද? මාගේ මව් දුටුවාහුද?´ යනුයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොක, පරිදෙව, දුක්ඛ, දොම්නස්ස, උපායාස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතු. කෙසේද? පෙර දවස බ්‍රාහ්මණය, මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ පියතෙම මැරිණි. ඒ පියාගේ මරණින් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ ස්ත්‍රීය වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ පියා දුටුවාහුද? මාගේ පියා දුටුවාහුදැ´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොක, පරිදෙව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුය. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ සොහොයුරා මළේය. ඒ සොහොයුරාගේ මරණින් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ ස්ත්‍රිය වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ සොහොයුරා දුටුවාහුද? මාගේ සොහොයුරා දුටුවාහුදැ´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොක, පරිදෙව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුය. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ සොහොයුරිය මළහ. ඒ සොහොයුරියගේ මරණින් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ ස්ත්‍රිය වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ සොහොයුරිය දුටුවාහුද? මගේ සොහොයුරිය දුටුවාහුදැ´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොක, පරිදෙව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ පුත්‍රයා මළේය. ඒ පුත්‍රයාගේ මරණින් උමතුවූ, සිත පෙරළුණ ඒ ස්ත්‍රිය වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ පුත්‍රයා දුටුවාහුද? මාගේ පුත්‍රයා දුටුවාහුදැ´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, ශොක, පරිදෙව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ දුවක් මළහ ඒ දුවගේ මරණින් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ ස්ත්‍රිය වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ දුව දුටුවාහුද? මාගේ දුව දුටුවාහුදැ´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොක, පරිදෙව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදින්නාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ හිමියා මළේය. ඔහුගේ මරණයෙන් උමතුවූ, සිත පෙරළුණ ඕ කොමෝ වීථියෙන් වීථිය හන්දියෙන් හන්දිය වෙත පැමිණ මෙසේ කියයි. ´´මාගේ හිමියා දුටුවාහුද? මාගේ හිමියා දුටුවාහුදැ´ යි කියාය.

7. ´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුක්ඛය, දොමනස්සය, උපායාසය යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදින්නාහුය, යන මේ කාරණය මේ ක්‍රමයෙන්ද දත යුතුවෙයි. කෙසේද?

´´ බ්‍රාහ්මණය, පෙර කලෙක මේ සැවැත්නුවරෙහිම එක්තරා පුරුෂයෙකුගේ මවු මිය ගියාය. ඇගේ මරණයෙන් උමතුව, සිත පෙරලුණ ඒ පුරුෂකෙම වීථියෙන් වීථිය හන්දියෙන් හන්දිය වෙත පැමිණ මෙසේ කීය ´´මාගේ මෑනියන් දුටුවාහුද? මාගේ මෑණියන් දුටුවාහුදැ´ යි (කියාය.)

´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මේවා ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යනු මේ ක්‍රමයෙන්ද දත යුතුය.

´´ බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරෙහිම එක්තරා පුරුෂයෙකුගේ පියා මළේය. ඒ පියාගේ මරණින් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ පුරුෂයා වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ පියා දුටුවාහුද? මාගේ පියා දුටුවාහුදැ´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුය. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා පුරුෂයෙකුගේ සහෝදරයා මළේය. ඒ් සහෝදරයාගේ මරණින් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ පුරුෂයා වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ සහෝදරයා දුටුවාහුද? මාගේ සහෝදරයා දුටුවාහුදැ?´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා පුරුෂයෙකුගේ සහෝදරිය මළාය. ඒ් සහෝදරියගේ මරණයෙන් උමතුවූ, සිත පෙරළුණ ඒ පුරුෂයා වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මාගේ සහෝදරිය Èටුවාහුද? මාගේ සහෝදරිය දුටුවාහුදැ?´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා පුරුෂයෙකුගේ පුතා මළේය. ඒ් පුතාගේ මරණයෙන් උමතුවූ, සිත පෙරළුණ ඒ පුරුෂයා වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මගේ පුතා දුටුවාහුද? මගේ පුතා දුටුවාහුදැ?´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදින්නාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි. බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා පුරුෂයෙකුගේ දුව මළාය. ඒ් දුවගේ මරණයෙන් උමතුවූ, සිත පෙරළුණු ඒ පුරුෂයා වීථියෙන් වීථියට මංසත්‍ධියෙන් මංසත්‍ධියට පැමිණ ´´මගේ දුව දුටුවාහුද? මගේ දුව දුටුවාහුදැ?´ යි කියයි.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදින්නාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි. බ්‍රාහ්මණය, පෙර මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා පුරුෂයෙකුගේ භාය්‍ර්‍යාව මළාය. ඇගේ මරණයෙන් උමතුවූ, පෙරළුණ සිත් ඇති ඒ පුරුෂතෙම වීථියෙන් වීථිය සත්‍ධියෙන් සත්‍ධිය කරා ගොස් මෙසේ කියයි. ´´මාගේ භාය්‍ර්‍යාව දුටුවාහුද? මාගේ භාය්‍ර්‍යාව දුටුවාහුද?´ කියාය.

´´බ්‍රාහ්මණය, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදින්නාහුය, යන මේ කාරණය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුය. කෙසේද?

8.´´බ්‍රාහ්මණය, පෙර දවස මේ සැවැත්නුවරම එක්තරා ස්ත්‍රියාවක් නෑගෙට ගියාය. ඇගේ නෑයෝ ඇය හිමියාගෙන් වෙන්කොට අනිකෙක්හට දෙනු කැමැත්තෝය. ඇයද ඒ පුරුෂයාට කැමති නොවීය. ඉක්බිත් ඕතොමෝ (සිය) හිමියාට, ´´ස්වාමිපුත්‍රය, මේ නෑයෝ මා ඔබගෙන් වෙන්කොට අනිකෙක්හට දෙනු කැමැත්තෝය. මමද ඔබට කැමති නොවෙමි´´ යි කීවාය. ඉක්බිති ඒ පුරුෂතෙම ඒ ස්ත්‍රිය දෙපලුකොට තමාගේද බඩ පලාගෙන දෙදෙන පරලොවදී එක්වෙමු යයි මළේය. බ්‍රාහ්මණය, මේ කාරණයෙන්ද, සොකය, පරිදෙවය, දුකය, දොම්නසය, යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුය, යන බව දත යුතුය´´ යි වදාළේය.

9.´´ඉක්බිති නාලිජඞ් බ්‍රාහ්මණ තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයට සතුටුව අනුමෝදන්ව ආසනයෙන් නැගිට මල්ලිකා දේවී යම් තැනකද, එහි පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග යම් පමණ කථාවක් වීද, ඒ සියල්ල මල්ලිකා දේවියට දැන්වී.

ඉක්බිති මල්ලිකා දේවී, පසේනදි කොසොල් රජතෙම යම් තැනකද, එහි පැමිණ, පසේනදි කොසොල් රජහට මෙසේ කීය. ´´මහරජ, ඔබ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? ඔබට වජිරී කුමාරිකාව ප්‍රියදැ´´ යි ඇසී.

´´මල්ලිකාවෙනි, එසේය. වජිරී කුමාරිකාව මට ප්‍රියය´´ යි කීය. ´´මහරජ තුමනි, ඒ ඔබ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? වජිරී කුමරියගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් හෝ ඔබට ශෝකය, පරිදේවය, දුකය දොම්නසය යන මේවා උපදින්නාහුදැ´´ යි ඇසී.

´´මල්ලිකාවෙනි,වජිරී කුමරියගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් මාගේ ජීවිතය පවා වෙනස්වන්නේය. කෙසේ නම් සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස යන මොහු නූපදින්නාහුදැ´´ යි (ඇසී.)

´´මහරජතුමනි, සියල්ල දන්නාවූ, සියල්ල දක්නාවූ, ඒ අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස, උපායාස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුයයි මේ සඳහා වදාරණ ලදී.

´´මහරජාණෙනි, කුමක් සිතන්නෙහිද? ඔබට වාසභඛත්තියාව ප්‍රියදැ´´ යි (ඇසී.) ´´මල්ලිකාවෙනි, එසේය. වාසභඛත්තියා මට ප්‍රියය´´ යි කීය.

10. ´´මහරජුනි, ඒ කුමක් සිතන්නෙහිද? වාසභඛත්තියාවගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් හෝ ඔබට සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස යන මොහු උපදින්නාහුදැ´´ යි (ඇසී.)

´´මල්ලිකාවෙනි, වාසභඛත්තියාවගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් හෝ මාගේ ජීවිතය පවා වෙනස්වෙයි සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස උපායාස යන මොහු කෙසේ නම් නූපදින්නාහුද?´´

´´මහරජතුමනි, සියල්ල දන්නාවූ, සියල්ල දක්නාවූ, අර්‍හත්වූ ඒ සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස, උපායාස යන මොහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුයයි මේ සඳහා වදාරණ ලදී.

11. ´´මහරජතුමනි, ඔබ කුමක් සිතන්නෙහිද? වීඩුඩභ සේනාපතිතෙම ඔබට ප්‍රියවේද´´ ´´මල්ලිකාවෙනි, එසේය. වීඩුඩභ සේනාපති මට ප්‍රියය´´ යි කීය. ´´මහරජතුමනි, ඒ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? වීඩුඩභ සේන්පතිගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් හෝ ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස යන මේවා ඔබට උපදින්නාහුද´´

´´මල්ලිකාවෙනි, වීඩුඩභ සේනාපතිගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් හෝ මාගේ ජීවිතය පවා වෙනස්වෙයි ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස යන මොවුහු කෙසේ නම් නූපදින්නාහුද?´´

´´සියල්ල දන්නාවූ, සියල්ල දක්නාවූ, අර්‍හත්වූ ඒ සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස, යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුයයි මේ සඳහා වදාරණ ලදී.

12. ´´මහරජතුමනි, ඒ කුමක් සිතන්නෙහිද? ඔබට මා ප්‍රියද?´´ ´´මල්ලිකාවෙනි, එසේය. මට නුඹ ප්‍රියවෙහිය´´ ´´මහරජතුමනි, ඒ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? මාගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් හෝ ඔබට ශෝකය, පරිදේවය, දුක්ඛය, දොමනස්සය යන මොවුහු උපදින්නාහුද?´´ ´´මල්ලිකාවෙනි, නුඹගේ මරණයෙන් හෝ පලායාමෙන් හෝ මාගේ ජීවිතය පවා වෙනස්වෙයි සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස යන මොවුහු මට කිම නූපදින්නාහුද?´´

´´මහරජතුමනි, සියල්ල දන්නාවූ, සියල්ල දක්නාවූ, ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස, යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුයයි මේ සඳහා වදාරණ ලදී.

13.´´මහරජතුමනි, ඒ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? කසී, කොසොල් දෙරට ඔබට ප්‍රිය වේද?´´ ´´මල්ලිකාවෙනි, එසේය. කසී, කොසොල් දෙරට මට ප්‍රියය´´ යි කීය.

´´මල්ලිකාවෙනි, කසී, කොසොල් දෙරටෙහි ආනුභාවයෙන් කසී, කොසොල් දෙරටෙහිවූ කාසික චන්‍දන නම්වූ සඳුන් භාවිතා කරමු. මල්ගඳ විලවුන් දරමු´´ යි කීය.

´´මහරජතුමනි, ඒ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? කසී, කොසොල් දෙරට අත්හැරීමෙන් හෝ සතුරන්ට අත්වීමෙන් ඔබට ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස, යන මොවුහු උපදින්නාහුද?´´

´´මල්ලිකාවෙනි, කසී, කොසොල් දෙරට අත්හැරීමෙන් හෝ සතුරන්ට අත්වීමෙන් හෝ මාගේ ජීවිතය පණ වෙනස්වෙයි. ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස, යන මොවුහු කිම නූපදින්නාහුද?´´

´´මහරජතුමනි, සියල්ල දන්නාවූ, සියල්ල දක්නාවූ, ඒ අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දොමනස්ස, යන මොවුහු ප්‍රිය දෙයින් හටගන්නාහුය, ප්‍රිය දෙයින් උපදනාහුයයි මේ සදුහා වදාරණ ලදැ´´ යි කීය.

14. ´´මල්ලිකාවෙනි, ආශ්චය්‍ර්‍යයි. මල්ලිකාවෙනි පුදුමයි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් (දතයුතු) යම් පමණද (ඒ සියල්ල) අතිශයින් අවබෝධ කොට දක්නාහුයයි සිතමි. මල්ලිකාවෙනි මෙහි එව. අත් පා සෝදන ජලය ගෙනෙව´ යි කීය.´´

ඉක්බිති පසේනදි කොසොල් රජ තෙම උන් ආසනයෙන් නැගිට උතුරු සළුව එක් අංශයෙක්හි කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් දිශාවෙක්හිද ඒ දිශාවට දොහොත් මුඳුන් දී නමස්කාරකොට ´ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා ඒ භාග්‍යවත් අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා´´ යි තුන්වරක් ප්‍රීති වාක්‍ය ප්‍රකාශ කෙළේය.

සත්වැනිවූ පියජාතික සූත්‍රය නිමි. (4 – 7)