92. සේල සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක් දහස් දෙසිය පනහක් පමණ මහත් භික්‍ෂු සංයා සමග අඞ්ගුත්තර ජනපදයෙහි චාරිකාවෙහි හැසිරෙනසේක් ආපණ නම්වූ අඞ්ගුත්තර නියම් ගම යම් තැනකද, එහි කල් යැවූ සේක. කේණිය ජටිල තෙමේ ´ශාක්‍යපුත්‍රවූ ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්ම පැවිදිව එක් දහස් දෙසිය පනහක් පමණ මහත් භික්‍ෂු සංයා සමග අඞ්ගුත්තර ජනපදයෙහි චාරිකා කරනසේක් ආපණ නම් නියම් ගමට පැමිණි සේකැ´ යි ඇසීය. ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මෙසේ යහපත්වූ කීර්ති ශබ්දයක් පැන නැංගේය. ´´ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කරුණිනුදු අර්‍හත්හ, සම්‍යක් සම්බුද්Ȁdධයහ, විද්‍යාචරණ සම්පන්නයහ, සුගතයහ, ලෝකවිදූහ, නිරුත්තරවූ පුරිෂ දම්මසාරථීහ, දෙවි මිනිසුන්ට ශාස්තෘහ, බුද්Ȁdධයහ, භාග්‍යවත්හ යනුයි. උන්වහන්සේ දෙවියන් සහිතවූ, මරුන් සහිතවූ, බ්‍රහ්මයන් සහිතවූ, මහණ බමුණන් සහිතවූ, මිනිසුන් සහිතවූ, සත්‍ව වර්‍ගයා ඇතුළු මේ ලෝකය තමන් වහන්සේම මනාව දැන අවබෝධ කොට ප්‍රකාශ කරණසේක. උන්වහන්සේ මුල මැද අග යන තුන් තන්හි යහපත්වූ, අත්‍ර්‍ථ සහිතවූ, (ව්‍යඤ්ජන සහිතවූ ) දස වැදෑරුම් අක්‍ෂර සම්පත්තියෙන් යුක්තවූ, සියලු ආකාරයෙන් සම්පූර්‍ණවූ, ධර්‍මය දේශනා කරණ සේක. පිරිසිදුවූ ශාසන බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍ය ප්‍රකාශ කරණසේක. එබඳුවූ රහතුන්ගේ දැකීමක් වේ නම් ඒ යහපත්මැයි´´ කියායි.

2. ඉක්බිති කේණිය ජටිලයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද, එතැනට එළඹියේය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු විය. සතුටු විය යුතු වූත්, සිහිකටයුතුවූත් කථාකොට නිමවා පැත්තක හුන්නේය.

එක් පැත්තක උන්නාවූ කේණිය ජටිලයාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැහැමි කථාවෙන් කුසල් දහම් විස්තර කළසේක. කුසල් දහම්හි සමාදන් කරවූසේක. නැවත නැවත උත්සාහවත් කරවූ සේක. සතුටු කරවූ සේක. ඉක්බිති කේණිය ජටිලයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ධර්‍ම කථාවෙන් කුසල් දහම් විස්තර කරණ ලද්දේ, කුසල් ධර්‍මයන්හි සමාදන් කරවන ලද්දේ, නැවත නැවත උත්සාහවත් කරවන ලද්දේ, සතුටු කරවන ලද්දේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීය, ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ භික්‍ෂු සංයා සමග හෙට මාගේ දානය ( ඉවසා වදාරණ ) පිළිගන්නා සේක්වා´´. මෙසේ කී කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කේණිය ජටිලයාට මෙසේ කීහ. ´´කේණියය, භික්‍ෂු සංයා මහත්ය. භික්‍ෂූහු එක් දහස් දෙසිය පණහක් වෙත්. නුඹ වනාහි බමුණන් කෙරෙහි ( අතිශයින් ප්‍රසන්නය. ) බොහෝ පැහැදුනේය.´´ කේණිය ජටිලයා දෙවනුවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීයේය. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, භික්‍ෂු සංයා කොපමණ වෙත්ද?´´ ´´භික්‍ෂූහු එක් දහස් දෙසිය පණහක් වෙති.´´ ´´මමත් බමුණන් කෙරෙහි බොහෝ පැහැදුනේ වෙමි. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ භික්‍ෂු සංයා සමග හෙට මාගේ දානය පිළිගන්නා ( ඉවසා වදාරණ ) සේක්වා.´´ දෙවෙනුවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කේණිය ජටිලයාට මෙසේ වදාළහ. ´´කේණියය, භික්‍ෂු සංයා මහත්ය.

´´ භික්‍ෂූහු එක් දහස් දෙසිය පණහක් වෙති. නුඹ වනාහි බමුණන් කෙරෙහි ( අතිශයින් ප්‍රසන්නය. ) බොහෝ පැහැදුනේය.´´ තෙවනුවත් කේණිය ජටිලයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීය. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, භික්‍ෂු සංයා කොපමණ වෙත්ද?´´ ´´භික්‍ෂූහු එක් දහස් දෙසිය පණහක් වෙති.´´ ´´මම වනාහි බමුණන් කෙරෙහි බොහෝ පැහැදුනේ වෙමි. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ භික්‍ෂු සංයා සමග හෙට මාගේ දානය පිළිගන්නා (ඉවසා වදාරණ) පිළිගන්නා සේක්වා.´´ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වීමෙන් ඉවසා වදාළසේක.

3. ඉක්බිති කේණිය ජටිලයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉවසා වදාළ බව දැන හුනස්නෙන් නැගිට තමාගේ අසපුව යම් තැනෙකද, එතැනට එළඹියේය. එළඹ ( මිත්‍රාමාත්‍යයන්ද ) මිතුරු ඇමතියන්ටද සහළේ නෑයන්ටද, කථා කළේය.

´´පින්වත් ( මිත්‍රාමාත්‍යයයෝ ) මිත්‍ර ඇමතියෝ සහළේ නෑයෝ මා කියන්නක් අසත්වා. මා විසින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ භික්‍ෂු සංයා සමග සෙට දවස බත් පිණිස ආරාධනා කරන ලද්දේය. යම්කිසිවකින් මට කාය වතාවතක් කරන්නහුද?´´ ´´එසේය ස්වාමීනි´´ යි කේණිය ජටිලයාගේ ( මිත්‍රාමාත්‍යයෝ ) මිත්‍ර අමාත්‍යයෝ සහළේ නෑයෝ කේණිය ජටිලයාට පිළිතුරු දී සමහරු උදුන් සාරත්. සමහරු දර පලත්. සමහරු භාජන සෝදති. සමහරු දියමැණික් පිහිටුවත්. සමහරු අසුන් පනවත්. කේණිය ජටිලයා වනාහි තෙමේම මණ්ඩල මාලය ( වස්තු මණ්ඩපය ) පිළියෙළ කරයි.

4. එසමයෙහි වනාහි නාමනිණ්ඩු -ක්‍රියා කල්ප විකල්ප- ශික්‍ෂා නිරුක්ති යන ප්‍රභේදයන් ඇති, ඉතිහාසය පස්වැනි කොට ඇති, වේදත්‍රයයේ කෙළවරට ගියාවූ, පද හා ව්‍යාකරණ හදාරන්නාවූ, විතණ්ඩ ශාස්ත්‍රයේත්, මහා පුරුෂ ලක්‍ෂණ ශාස්ත්‍රයේත්, අති දක්‍ෂවූ සේල බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ආපණ ගමේ වාසය කරයි. තුන් සියයක් මානවකයන්ට මන්ත්‍ර හදාරවයි. එසමයෙහි වනාහි කේණිය ජටිලයා සේල බමුණු කෙරෙහි අතිශයින් ප්‍රසන්නවූයේ වෙයි. එකල්හි සේල බමුණා තුන් සියයක් මානවකයන් පිරිවරණ ලදුව පා ගමනින් සක්මන් කරනුයේ, හැසිරෙනුයේ කේණිය ජටිලයාගේ ආශ්‍රමය යම් තැනෙකද, එතැනට එළඹියේය. යම්කිසි කාරණයක් නිසා කේණිය ජටිලයාගේ සමහර ජටිලයන් උදුන් හාරනුද, සමහර ජටිලයන් දර පලනුද, සමහර ජටිලයන් බඳුන් සෝදනුද, සමහර ජටිලයන් උදකමනි පිහිටුවනුද, සමහර ජටිලයන් අසුන් පනවනුද, තමාම මණ්ඩමාලය පිළියෙළ කරන්නාවූ කේණිය ජටිලයාද, සේල බමුණා දුටුවේය. දැක කේණිය ජටිලයාට මෙසේ කීය. ´´කිමෙක්ද? පින්වත් කේණියට ආවාහයක් හෝ වන්නේද, විවාහයක් හෝ වන්නේද, මහා යාගයක් පිළිලෙ කරන ලද්දේද, බල සේනාවන් සමග සේනිය බිම්බිසාර රජ සෙට දවස බත් පිණිස පවරණ ලද්දේද?´´ ´´භවත් සේලය, මට ආවාහයක් හෝ නොවන්නේය, විවාහයකුදු නොවන්නේය. බල සේනාවන් සමග සෙට දවස බත් පිණිස මාගධ සේනිය බිම්බිසාර රජද නොපවරණ ලද්දේය. යලිදු මහායාගයක් ( දානයක් ) පිළියෙල කරන ලද්දේය. ශාක්‍යපුත්‍ර වූ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්ම පැවිදිව අඞ්ගුත්තර ජනපදයෙහි චාරිකා කරණ සේක් එක් දහස් දෙසිය පනහක් භික්‍ෂු සංයා සමග ආපණ ගමට පැමිණි සේක. ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ වනාහි මෙසේ යහපත්වූ කීර්ති ශබ්දයක් පැන නැංගේය. මෙකරුණිනුදු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අර්‍හත්හ, සම්‍යක් සම්බුද්ධයහ, විද්‍යාචරණ සම්පන්නයහ, සුගතයහ, ලෝකවිදූහ, නිරුත්තරවූ පුරුෂදම්මසාරථීහ, දෙවි මිනිසුන්ට අනුශාසකයහ, බුද්ධයහ, භාග්‍යවත්හ. උන්වහන්සේට භික්‍ෂු සංයා සමග සෙට දානය සඳහා මා විසින් ආරාධනා කරන ලද.ී´´ ´´භවත් කේණිය, බුද්ධයයි කීවෙහිද?´´ ´´භවත් සේලය, බුද්ධයයි කියමි.´´ ´´භවත් කේණිය, බුද්ධයයි කීයෙහිද?´´ ´´භවත් සේලය, බුද්ධයයි කියමි.´´ ´´භවත් කේණිය, බුද්ධයයි කීවෙහිද?´´ ´´භවත් සේලය, බුද්ධයයි කියමි.´´

5. ඉක්බිති සේල බමුණාට මෙබඳු සිතක්විය. ´ලොකයෙහි යම් මේ බුද්ධ යන ශබ්දයද දුර්ලභය. අපගේ මන්ත්‍රයන්හි දෙතිස් මහා පුරිස් ලකුණු ආවේමය. ඒ ලක්‍ෂණයන්ගෙන් යුක්තවූ මහාපුරුෂයාහට ගති දෙකෙක්ම වෙති. අනිකෙක් නැත. ඉදින් හෙතෙම ගිහිගෙයි වසයි නම් ධාර්මිකවූ, ධර්‍මරාජන්වූ, චාතුර්දීපයට අධිපතිවූ, දිනන සුලුවූ, ජනපදයන්හි ස්ථිතිප්‍රාන්තවූ, සත්රුවනින් සමන්විතවූ සක්විති රජවෙයි. මොවුහු ඔවුන්ගේ සත්රුවන්හු වෙත්. කවරහුයත්? චක්‍රරත්නය, හස්තිරත්නය, අශ්වරත්නය, මාණික්‍යරත්නය, ස්ත්‍රීරත්නය, ගෘහපතිරත්නය, සත්වැනිවූ පරිනායක රත්නයද යන ( මොවුහුයි. ) ශූරවූ, දිව්‍ය පුත්‍රයන්ට සමාන ශරීර ඇත්තාවූ, පරසතුරු සේනාවන් මඩින්නාවූ, දහසකටත් අධිකවූ පුත්‍රයෝ ඒ සක්විතිරජුට වෙත්. හෙතෙම සයුර කෙළවර කොට ඇති මේ පොළොව දඬුවම් කිරීම් නැතිව, යුද්ධ කිරීම් නැතිව, ධර්‍මයෙන් දිනා අධිපතිව වෙසෙයි. ඉදින් හෙතෙම ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරික ශාසනයෙහි පැවිදිවෙයිනම් ලෝකයෙහි දුරුකළ රාගාදිය ඇත්තාවූ, අර්‍හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධ වෙයි. පින්වත් කේණිය, දැන් ඒ අර්‍හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කොතැන්හි වාසය කෙරෙත්ද?´´ මෙසේ කී කල්හි කේණිය ජටිලයා දකුණු අත ගෙන සේල බමුණාට මෙසේ කීය. ´´භවත් සේලය, මේ නිල්වන් රොද යම් තැනෙක්හිද, එතැන්හිය.´´ එකල්හි සේල බමුණා තුන් සියයක් මානවකයන් සමග භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද, එතැනට එළඹියේය. ඉක්බිති සේල බමුණා ඒ මානවකයන් ඇමතීය. ´´භවත්හු පයින් පය තබන්නාහු නිශ්ශබ්දව එත්වා. ලංවීමට පහසුනොවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා තනිව හැසිරෙන සිංහයන් වෙති. යම් කලෙක මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ සමග කථා කරන්නේනම් පින්වත්හු මාගේ කථාව අතරින් කථාව නොහෙලත්වා. භවත්හු මාගේ කථාවේ කෙළවර බලාපොරොත්තු වෙත්වා.´´

6. ඉක්බිති, සේල බමුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද, එතැනට එළඹියේය. එළඹ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටුවිය. සතුටුවිය යුතුවූත්, සිහිනටයුතුවූ.ත්, කථාව කොට නිමවා එකත් පසෙක උන්නේය. එකත් පසෙක උන්නාවූ සේල බ්‍රාහ්මණයා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කයෙහි දෙතිස් මහා ( පුරුෂ ලක්‍ෂණ ) සෙවීය. සේල බ්‍රාහ්මණ තෙමේ පුරුෂ ලකුණු දෙකක් හැර භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කයෙහි සියලු දෙතිස් මහා ( පුරුෂ ලක්‍ෂණ ) දුටුවේය. කොපුවකින් වැසුනු ලිංගය ඇති බව ( කොසොහිත වත්‍ථගුයහතා ) හා පළල් දිවක් ඇති බව ( පහුත ජිවහතා ) යන ලක්‍ෂණ දෙකෙහි සැක කරයි. තීරණයකට නොබසී. ( ඔහුගේ සිත ) නොපහදී. එකල භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙබඳු සිතක් පහළවිය. ´මේ සේල බ්‍රාහ්මණයා කොපුවකින් වැසුනු ලිංගය ඇති බව (කොසොහිත වත්‍ථගුයහතාව ) හා පළල් දිවක් ඇති බව ( පහුත ජිවහතා ) යන ලක්‍ෂණ ද්වය හැර සෙසු මහා ( පුරුෂ ලක්‍ෂණ ) දැක ඒ දෙක්හි සැක කරයි. තීරණයකට නොබසී. නොපහදී.´´ එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්සේ කොපුවකින් වැසුනු ලිංගය (කොසොහිත වත්‍ථගුයනය ) දකීද, එබඳු ඎද්ධි විශෙෂයක් කළ සේක. අනතුරුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිව බැහැර කොට දෙකන් සිදුරු ස්පර්‍ශකළසේක. නැවත නැවත ස්පර්‍ශකළ සේක. දෙනාසා සිදුරු ස්පර්‍ශකළසේක. නැවත නැවත ස්පර්‍ශකළ සේක. නලල් තලය සම්පූර්‍ණයෙන් දිවෙන් වැසූ සේක. එකල සේල බ්‍රාහ්මණයාට මෙබඳු සිතක් විය. ´ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ පරිපූර්‍ණ දෙතිස් මහ පුරිස් ලකුණින් යුක්තයහ. අසම්පූර්‍ණයෙන් නොවේ. ඔහු බුදුවූයෙක්ද නොවූයෙක්දැයි මම නොදනිමි. මෙය කියනු ලබන්නාවූ වෘද්ධවූ මහලුවූ ආචාය්‍ර්‍ය ප්‍රාචාය්‍ර්‍ය බ්‍රාහ්මණයන්ගෙන් අසන ලදී. යම් ඒ අර්හත්වූ සම්මා සම්බුදුවරයෝ වෙත්ද, ඔවුහු ස්වකීය වූ ගූණ කියනු ලබන කල්හි තමන්ගේ ( ඥාණ ) ප්‍රකාශ කරත්. මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ඉදිරියෙහි සුදුසුවූ ගාථාවලින් ස්තූති කරන්නේ නම් යෙහෙකි.´´ ඉක්බිති සේල බමුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සුදුසු ගාථාවලින් ස්තූති කළේය.

´´1. ඉතා රුචිවූ ( ලක්‍ෂණයන්ගෙන් ) පිරුණු කයක් ඇත්තාවූ, ( ශරීරය ඇති ) මනාව ඉපදුනාවූ, දැකුමට ප්‍රියවූ, වීය්‍ර්‍ය ඇත්තාවූ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රන්වන් වූ සේක. සුදුවූ දත් ඇති සේක.

´´2. මනාව ඉපදුනාවූ, මනුෂ්‍යයෙකුට පිහිටිය විය යුතු යම් පුරුෂ ලක්‍ෂණයෝ වෙත්ද, ඒ සියලු ලක්‍ෂණයෝ නුඹ වහන්සේගේ ශරීරයෙහිදී මහා පුරුෂ ලක්‍ෂණයෝ වෙත්.

´´3. ප්‍රසන්නවූ නේත්‍ර ඇති, උසට ගැලපෙන මහතින් ( ආරෝහ පරිනාහ සම්පත්තියෙන් ) යුක්තවූ, බ්‍රහ්ම කයකට බඳු ඎජුවූ, බබලන ප්‍රතාපවත් ශරීරයක් ඇති නුඹ වහන්සේ ශ්‍රමණ සංයා මැද සූය්‍ර්‍යයා මෙන් බබලන සේක.

´´4. යහපත් දැකුම් ඇති, රන්වන් සිවියක් ඇති, උතුම්වූවර්‍ණයෙන් සම්පූර්‍ණවූ, ශ්‍රමණයන් වහන්ස, නුඹ වහන්සේට මේ ශ්‍රමණ භාවයෙන් කවර ප්‍රයෝජනද?

´´5. උතුම්වූ රථ ඇති, සිව් දිගට අධිපතිවූ, රටවල් දිනන සුලුවූ, දඹදිවට ඊශ්වරවූ, සක්විති රජ වීමට සුදුසු වූයේය.

´´6. නුඹවහන්සේ ක්‍ෂත්‍රිය වංශිකයන්ගේ රාජ්‍යයෙහි යෙදුනාහු වෙත්වා. ගෞතමයන් වහන්ස, රජුනට පූජ්‍යවූ සක්විති රජෙක්ව, මිනිසුන්ට අධිපතිව රාජ්‍යය කැනු මැනව.´´

7. ( භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ) ´´සෙලය, මම ධර්‍මරාජන්වූ, නිරුත්තරවූ රජ වෙමි. අණ මැඩ පැවැත්විය නොහැකිවූ ධර්‍ම ( ආඥා ) චක්‍රය පවත්වමි.´´

8. ( සේල බ්‍රාහ්මණ තෙම ) ´´ගෞතමයන් වහන්ස, ධර්‍මරාජන්වූ, නිරුත්තරවූ සම්‍යක් සම්බුද්ධ තෙමේ දැනගත්තෙහිය. ධර්‍මයෙන් ( ආඥා ) චක්‍රය පවත්වමියි වදාළෙහිය.

´´9. පින්වතුන් වහන්සෙගේ ශ්‍රාවකවූ අවවාදය අනුව හික්මුනාවූ සෙනෙවියා කවරෙක්ද? නුඹ වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද මේ ධර්‍මචක්‍රය කවරෙක් අනුව පවත්වයිද?´´

10. ( භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ) ´´සේලය, මා විසින් පවත්වන ලද නිරුත්තරවූ ධර්‍මචක්‍රය තථාගතයනට අනුව උපන්නාවූ ( අනුජාතවූ ) සැරියුත් තෙමේ අනුව පවත්වයි.

´´11. දතයුතු සියල්ල දැන ගන්නා ලදී. වැඩිය යුතු සියල්ල වඩන ලදී. මා විසින් අත්හැරිය යුත්ත අත්හරින ලදී. බමුණ, එහෙයින් මම බුද්ධ වෙමි.´´

´´12. බ්‍රාහ්මණය, මා කෙරෙහි සැක දුරුකරව. ශ්‍රද්ධාවෙහි ස්ථිරව පිහිටුව. ( ශ්‍රද්ධාවෙන් බැස ගනුව. ) නිතර සම්බුදුවරයන්ගේ දැක්ම දුර්ලභ වෙයි.

´´13. ඒකාන්තයෙන් ලෝකයෙහි යම් කෙනෙකුන්ගේ නිරතුරු පහලවීම දුර්ලභ වේද? බ්‍රාහ්මණය, ඒ මම රාගාදී උල් ඉදුරූ නිරුත්තරවූ සම්‍යක් සම්බුද්ධ වෙමි.

´´14. කාමාදී මර සෙනග විසින් නොමැඩිය හැකිවූ, අසමවූ, ශ්‍රේෂ්ඨවූ, නිර්භයවූ මම සියලු ස්කන්‍ධ මාරාදී පස්මරුන් වසඟකොට සතුටු වෙමි.

´´15. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් දෙයක් දේශනා කරණ සේක්ද, මෙය අසව්. රාගාදී කෙලෙස් උල් උදුරා දැමූ මහා වීරයන් වහන්සේ වනයෙහි සිංහයෙකු මෙන් නාදකරන සේක.´´

16. ( සේල බ්‍රාහ්මණ කෙම ) ´´කාමාදී මර සෙනඟ විසින් නොමැඩිය හැකිවූ, අසමවූ, ශ්‍රේෂ්ඨවූ, බුදු පියානන් වහන්සේ දැක පහත් ජාති ඇත්තාවූද, කවරෙක් නොපැහැදෙන්නේද?

´´17. යමෙක් මා අනුව යාමට කැමතිනම් ඒවා, යමෙක් අකැමැති නම් යේවා. මම මෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයෙහි පැවිදි වන්නෙමි.

´´18. ඉද්න් පින්වතුන් වහන්සේට මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය රුචි කෙරේද? අපිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලඟ පැවිදි වන්නෙමු.

19. මේ කෙසියක් බමුණෝ ඇඳිලි බැඳගත්තාහු යාඥා කරත්. ( ඉල්ලත්. ) ´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, නුඹවහන්සේ ළඟ බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාවෙහි හැසිරෙන්නෙමු.´

7. ( භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ) ´´සේලය, තමා විසින්ම දතයුතුවූ, මාර්‍ගය අනතුරුව විපාක දෙන හෙයින් අකාලිකවූ, බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව මනාකොට දේශනා කරන ලදී. යම් ශාසනයෙක්හි අප්‍රමාදව හික්මෙන්නහුට පැවිදිබව නොසිස්ය යනුයි. පිරිවර සහිතවූ, සේල බමුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි පැවිද්ද ලැබීය. උපසම්පදාව ලැබීය. ඉක්බිති කේණිය ජටිලයා ඒ රැය ඉක්මුණු පසු සිය ආශ්‍රමයෙහි ප්‍රණීතවූ, ඛාදනීයවූ, භෝජනීයවූ සියල්ල පිළියෙල කරවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කාලය දැන්වීය. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, සුදුසු කාලයයි. දානය පිළියෙලකොට නිමවන ලදී.

8. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරුයෙහි හැඳ පෙරවා පාත්‍ර සිවුරු ගෙන කේණිය ජටිලයාගේ ආශ්‍රමය යම් තෙනැකද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, පැනවූ අස්නෙහි භික්‍ෂු සංයා සමග වැඩඋූන් සේක. අනතුරුව කේණිය ජටිලයා බුද්ධ ප්‍රමුඛ භික්‍ෂු සංයා ප්‍රණීතවූ, කෑ යුතුවූ, අනුභවකළ යුතුවූ ආහාර පාන වර්‍ග වලින් සියතින් සැතපවීය. පැවරීය. ඉත්බිති කේණිය ජටිලයා වැළඳුවාවූ, පාත්‍රයෙන් බැහැර කරන ලද අත ඇත්තාවූ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා පැමිණ එක්තරා මිටි අස්නක් ගෙන, එත් පැත්තක හුන්නේය. එක් පැත්තෙක උන්නාවූ කේණිය ජටිලයාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ගාථාවලින් අනුමෝදනාව කළ සේක.

´´1. යාගයට ගින්න ප්‍රධානය. ඡන්‍දයට ´සාවිත්තී´ ඡන්‍දය ප්‍රධානය. මිනිසුන්ට රජතුමා ප්‍රධානය. නදීන්ට සාගරය ප්‍රධානය.

´´2. තාරකාවනට චන්‍ද්‍රයා ප්‍රධානය. තවන්නවුනට සූය්‍ර්‍යයා ප්‍රධානය. පින්කිරීමට කැමැතිවන්නවුනට හා දන් දෙන්නවුනට ඒකාන්තයෙන් සංයා ප්‍රධානය.´´ යනුයි.

9. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කේණිය ජටිලයාට මේ ගාථාවලින් අනුමෝදනාව කොට ( ආසනයෙන් ) නැගිට වැඩි සේක. එකල ආයුෂ්මත් සේල භික්‍ෂූන් වහන්සේ පිරිවර සහිතව වෙන්වූයේ අප්‍රමාදව, කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍ය ඇතිව වාසය කරණ සේන් නොබෝ කලකින්ම, යමක් සඳහා කුලපුත්‍රයෝ මනාකොටම ගිහිගෙන් නික්ම පැවිදි වෙත්ද, ඒ නිරුත්තරවූ බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව කෙළවර කොට ඇති මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ අභිඥාවන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොව දැන ඊට පැමිණ වාසය කළ සේක. ඉපදීම නැති කළේය. බ්‍රහ්මචරියාවෙහි හැසිර නිමවන ලදී. කළ යුතු සියල්ල කරන ලදී. මේ ආත්මයෙහි කළ යුතු අනිකක් නැතැයි දැනගත්තේය. ආයුෂ්මත් සේල භික්‍ෂූන් වහන්සේ පිරිස සහිතව රහතුන් අතුරෙන් කෙනෙක් වූහ. ඉන්පසු ආයුෂ්මත් සේල භික්‍ෂූන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද, එතැනට පැමිණියහ. පැමිණ, සිවුර ඒකාංස කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද, එතැන ඇඳිලි බැඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවලින් ( මෙසේ ) කීහ.

´´1. භාග්‍යවත්වූ බුදුරජාණන් වහන්ස, ( අපි ) මෙයින් අටවැනි දවසෙහි යම් ඒ සරණ ගෙන සත් රැයකින් නුඹ වහන්සේගේ ශාසනයෙහි දැමුනෝ වෙමු.

´´2. නුඹ වහන්සේ බුද්ධයහ. නුඹවහන්සේ ශාස්තෘහ, පස්මරුන් මැඩපැවැත්වූ මුනීහ, නුඹවහන්සේ රාගාදී අනුශය ධර්‍මයන් නසා එතරවූ සේක් මේ සත්‍ව ප්‍රජාව එතර කරවන සේක.

´´3. නුඹවහන්සේ නැවත ඉපදීමට හේතුව ඉක්මවන ලදහ. කාමාදී ආශ්‍රවයෝ බිඳ දමන ලදහ. ( කාමාදී ) උපාදානයන් නැතිව භිය සහ භයඞ්කර අරමුණු ( භය භෙරවයන් ) නැති කළේ සිංහයෙකු මෙන් වාසය කරන සේක.

´´4. මේ තුන්සියයක් භික්‍ෂූහු ඇඳිලි බැඳ ගෙන සිටිත්. වීරයන් වහන්ස, පාදයන් දිගුකරනු මැනව. භික්‍ෂූහු (නාගයෝ ) ශාස්තෲන් වහන්සේට වඳිත්වා.´´

දෙවැනිවූ සේල සූත්‍රය නිමි. ( 4 – 2 )