Category Archives: වෙදනානුපස්සනා නිද්දේසය.

වෙදනානුපස්සනා නිද්දේසය

15. කෙසේ මහණතෙම ආධ්‍යාත්මික වෙදනාවන්හි වෙදනාව අනුව බලමින් වාසය කෙරේද? මේ සස්නෙහි මහණතෙම සැප වේදනාවක් විඳින්නේ, සැප වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. දුක් වේදනාවක් විඳින්නේ, දුක් වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. දුක්ද නොවූ, සැපද නොවූ වෙදනාවක් විඳින්නේ, දුක්ද නොවූ, සැපද නොවූ වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳවූ සැප වෙදනාවත් වි්දින්නේ හෝ කාමාසාවන් පිළිබඳවූ සැප වෙදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ …

Continue reading