11. සඞ්ගාරව සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී, එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක.

2. එකල වනාහි සඞගාරව බමුණුතෙම සැවැත් නුවර වෙසෙයි. ( හෙතෙම ) ජලයෙන් ශූද්ධිය ඇත්තේයයි සලකන්නේ ජලයෙන් ශූද්ධිය පතයි. සවස හා උදේ ( උදේ සවස ) ජලයට බැසීමෙහි මහත්සේ යෙදී වෙසෙයි.

3. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරතෙම පෙරවරුයෙහි හැඳ පෙරව පාත්‍ර සිවුරුගෙන සැවැත් නුවරට පිණ්ඩපාතය පිණිස පිවිසියේය. පිඬු පිණිස හැසිර බතින් පසු පෙරලා පිටත්වූයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේය.. එකත්පසෙක හුන් ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය: ´´ස්වාමීනි, මෙහි සඞගාරව නම් බමුණුතෙම සැවැත් නුවර වෙසෙයි. ( ඔහු ) ජලයෙන් ශූද්ධිය ඇත්තේයයි සිතා ජලයෙහි ශූද්ධිය පතයි. උදේ හා සවස ජලයට බැසීමෙහි යෙදුනේව වෙසෙයි. ´´ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඞගාරව බමුණාගේ නිවෙසට ඔහුට අනුකම්පා උපදවා පැමිණෙන සේක් නම් මැනව,´´ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දව ඉවසා වදාළසේක.

4. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ පොරවා පාත්‍ර සිවුරු ගෙන සඞගාරව බමුණාගේ නිවෙස යම් තැනෙකද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ පැනවූ අස්නෙහි වැඩහුන් සේක.

5. ඉක්බිති සඞගාරව බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු සාමීචි කථා කෙළේය. සතුටුවිය යුතු සිහිකටයුතු කථා කොට නිමවා එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන් සඞගාරව බමුණාහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළසේක: ´´ බමුණ, නුඹ ජලයෙන් ශුද්ධිය ඇතිසේ සිතන්නේ ජලායන් ශුද්ධිය පතයිලු, සවස හා උදේ ජලයට බැසීමෙහි යෙදුනේව වෙසේලු, ඒ සැබෑද?´´

6. ´´පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඒ එසේය.´´

7. ´´බමුණ, නුඹ කවර අර්‍ථයක් දකිමින් ජලයෙන් ශුද්ධිය ඇත්තේයයි සිතා ජලයෙන් ශුද්ධිය පතයිද? සවස හා උදේ දියට බැසීමෙහි අනුයුක්තව වෙසේද?´´

8. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මෙහි මා විසින් දවල් යම් පව් කමෙක් කරන ලද්දේ වේද, එය සවස නෑමෙන් පාකර හරිමි. රාත්‍රියෙහි යම් පව් කමෙක් කරන ලද්දේද, එය උදෑසන නෑමෙන් පාකර හරිමි. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මම මේ ප්‍රයෝජනය දකිමින් ජලයෙන් ශුද්ධි ඇත්තේයයි සිතා දියෙන් ශුද්ධිය පතමි. සවස හා උදේ දියට බැසීමෙහි නැවත නැවත යෙදී වෙසෙමි.´´

9. ´´බමුණ, ධර්‍මය ගැඹුරු ජලාසයවේ. ශීලය තොටවේ. එය විශේෂයෙන් ප්‍රසන්නය. සාධූන් විසින් හැම කල්හි පසස්නා ලදී. යම් ධර්‍ම ජලාසයක ස්නානය කළ ඥානවන්තයෝ ( ආය්‍ර්‍යයෝ ) වෙත්ද, ඔවුහු නොතෙත්වූ සිරුරු ඇත්තෝවම ( නිර්‍වාණ ) පරතෙරට ඒකාන්තයෙන් යෙත්.´´

10. මෙසේ වදාළ කල සඞ්ගාරව බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය: ´´භවත් ගෞතමයන්වහන්ස, ඉතා මැනවි. භවත් ගෞතමයෙන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. භවත් ගෞතමයෙන් වහන්ස, යටිකුරු කරන ලද්දක් උඩුකුරු කරන්නේ හෝ වැසුනක් විවෘත කරන්නේ හෝ මංමුළාවකුට මාර්‍ගය කියන්නේ හෝ ´ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා´ යි තෙල් පහනක් දරන්නේ හෝ යම්සේද, එසේම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය පවසන ලද්දේය. ඒ ( ඇසූ ) මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ හා ධර්‍මයද සඞ්ඝයාද සරණ කොට යමි. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවි කෙළවර කොට සරණ ගිය උපාසකයකු කොට දරණ සේක්වා.´´ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවිහිම් කොට සරණ ගිය උපාසකයෙකු කොට සලකන සේක්වා.´´

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.