10. සුභ සූත්‍රය.

1.මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පා නොබෝ කලක්වූ කල ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අසළ ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරයි. එකල තොදෙය්‍ය බ්‍රාහ්මණයාගේ පුත්‍රවූ සුභ තරුණයා යම් කටයුත්තක් සඳහා සැවැත් නුවර වාසය කෙරෙයි.

2.එවිට සුභ තරුණයා එක්තරා තරුණයෙක් තමා ඉදිරියට කැඳවුයේය. ´´තරුණය, මෙහෙ එන්න, ඔබ ශ්‍රමණ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ යම් තැනකද එතැනට පැමිණෙව, මාගේ වචනයෙන් ශ්‍රමණ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ දුකක් නැතිව, නිරෝගීව, සැහැල්ලු පැවතුම් ඇතුව, ශරීර බල ඇතුව, සැප පහසු ඇතුව වෙසේදැයි අසව්, මෙසේද කියව්. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ තොදෙය්‍ය පුත්‍රවූ සුභ තරුණයාගේ නිවස යම් තැනකද අනුකම්පා කොට එතැනට පැමිණෙත් නම් ඉතා යහපත ´´ඒ තරුණයා, ඔහුට කීදේ කළේය.

3.ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඔහුට මෙසේ කීයේය.

´´තරුණය, මෙය කාලය නොවෙයි. මා විසින් අද සුලු බෙහෙතක් බොන ලද්දේය. පැමිණිය යුතු කල් වෙලා නුවණින් සලකාගෙණ හෙටවත් පැමිණෙම් නම් යහපතැ´´යි කීයේය.

4.එවිට ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඒ රාත්‍රිය පසුවී පෙරවරු කාලයෙහි ඇඳ පොරවා සිවුරු පාත්‍රා ගෙණ පසු මහණවූ චෙතක නම්වූ භික්‍ෂුව හා සමග සුභතරුණයාගේ නිවසට පැමිණියේය.

පැමිණ පණවන ලද ආසනයෙහි වැඩ හුන්නේය. එවිට තොදෙය්‍ය පුත්‍රවූ සුභ තරුණයා ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ වෙත පැමිණියේය. එසේම පැමිණ ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ හා සමග සතුටු වූයේය. ඔහු ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට මේ කාරණය කීයේය.

´´පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඒ භවත් ගෞතමයාණන් වහන්සේගේ දීර්ඝ කාලයක් මුලුල්ලේ ළඟ සිට උපස්ථාන කරන්නා වෙයි. කිට්ටුව හැසුරුණේ වෙයි. ඒ භවත් ගෞතම තෙම යම් ධර්ම පිළිබඳ ගුණ කියන ස්වභාව ඇති සේක්ද යම් ධර්මයක මේ ජනසමූහයා යෙදවූසේක්ද, තැන්පත් කරවූසේක්ද, පිහිටුවූසේක්දැයි, මේ කාරණය පින්වත්වූ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ දන්නේය. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, ඒ භවත් ගෞතමයාණන් වහන්සේ කවර ධර්ම පිළිබඳ ගුණ කියන ස්වභාව ඇතිවූයේද? කවර ධර්මයන්හි මේ ජනසමූහයා යෙදවූයේද, තැන්පත් කරවූයේද, පිහිට වූයේද?´´

5. තරුණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුන් ආකාර ස්කන්ධයන්ගේ ගුණ කියන ස්වභාව ඇත්තේය. මොන ස්කන්ධයන්ගේද යතහොත්, උතුම් ශීලස්කන්ධයේද, උතුම් සමාධිස්කන්ධයේද, උතුම් ප්‍රඥාස්කන්ධයේද යන තුන් වැදෑරුම් ස්කන්ධයන්ගේය. එකල තරුණයා ඒ උතුම්වූ ශීලස්කන්ධය කවරේදැයි´´ ඇසුවේය.

( මෙහි 42 වෙනි පිටේ සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රයේ 27 වෙනි ජේදයේ සිට 36 වෙනි ජේදය දක්වා යෙදීමේදී ´´මහරජ´´ වෙනුවට ´´තරුණය´´ යොදන්න. )

6. ´´ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් සීල සමූහයක ගුණ කියන ස්වභාව ඇතිවූයේද, යම් සීලයක මේ ජනසමූහයා යෙදෙව්වේද, තැන්පත් කරවූයේද, පිහිටුවූයේද, මේ ඒ උතුම් සීල සමූහයයි මෙහි මෙයින් මත්තෙහි කටයුතුවූ වෙන දෙයක්ද ඇත්තේමය.´´

පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, පූදුමයක් වේ. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, ඉතා පුදුමයක් වේ. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, ඒ මේ උතුම්වූ සීල සමූහය සම්පූර්ණ වෙයි, අසම්පූර්ණ නොවෙයි. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, මෙසේ හාත්පසින් පිරුනාවූ උතුම්වූ සීල රාශියක් මේ බුද්ධශාසනයෙන් පිටත අන්‍යවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් අතුරෙහි මම නොදැක්කෙමි. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, මෙසේ සම්පූර්ණවූ උසස් සීල සමූහයක් මේ බුද්ධශාසනයෙන් පිටත අන්‍යවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් තමන් තුළ දක්නාහු නම් ඔහු එපමණකින්ම සෑහීමට පැමිණෙයි. මෙපමණකින්ම කරණ ලද්දේය, අපට ශ්‍රමණභාවයේ අර්ථය පැමිණියේය. අප විසින් කටයුතු කිසිවක්ද නැත කියා එපමණකින්ම සතුටු සිත් ඇතිවන්නාහුය. නැවතද පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ මෙසේ කීයේය, ´´මෙහි මෙයින් මත්තෙහිද කටයුතුවූ අනිකෙක් ඇත්තේමය´´.

( පළමුවෙනි බණ වරයි )

7. ´´ පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, ඒ භවත් ගෞතමයාණන් වහන්සේ යමකුගේ ගුණ කියන ස්වභාව ඇත්තේද, යම් දෙයක මේ ජනසමූහයා යෙදෙව්වේද, තැන්පත් කරවූයේද, පිහිටුවූයේද ඒ උතුම් සමාධි සමූහය කවරේද?´´

( මෙහි 43 වෙනි පිටේ සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රයේ 37 ජේදයේ සිට 52 ජේදය යෙදීමේදී ´´මහරජ´´ වෙනුවට ´´තරුණය´´ යොදන්න. ´´මේ ඵලය ඉහතකී ඵලයන්ට වඩා අතිශයින් මනහරයි. බොහෝ සේ ශ්‍රෙෂ්ඨයි´´ වෙනුවට ´´මේ ද ඒ භික්‍ෂුවගේ සමාධියකි´´ යොදන්න. )

´´ තරුණය, මෙයද ඒ භික්‍ෂුවගේ සමාධියකි.´´

8. ´´ තරුණය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් සමාධි සමූහයක ගුණ කියනසේක්ද මේ වනාහි ඒ සමාධි සමූහයයි. මෙහි මේ ජනසමූහයා යෙදවූසේක, තැන්පත් කරවූසේක. මෙහි මෙයින් මත්තෙහි කටයුතු අනිකක්ද ඇත්තේය´´. ´´ පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, පුදුමයක් වේ. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, මේ උතුම් සමාධි සමූහය සම්පූර්ණ වෙයි. අසම්පූර්ණ නොවෙයි. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, මෙසේ හාත්පසන් පිරුණාවූ උතුම් සමාධි සමූහයක් මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් පිටත අන්‍යවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් අතුරෙහි මම නොදැක්කෙමි. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, මෙසේ සම්පූර්ණවූ උසස් සමාධි සමූහයක් මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් පිටත අන්‍යවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් තමන් තුළ දක්නාහු නම් ඔහු ඒපමණකින්ම සෑහීමට පත්වෙයි. මෙපමණකින්ම කරණ ලද්දේය. අපට ශ්‍රමණ භාවයේ අර්ථය පැමිණියේය. අප විසින් කටයුතු කිසිවක් නැත කියා ඒපමණකින්ම සතුටු සිත් ඇතිවන්නාහුය. ඒසේ තිබියදීත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ මෙහි මෙයින් මත්තෙහි කටයුතු අනිකක් ඇත්තේයයිද කියත්. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ප්‍රඥා සමූහයක ගුණ කියනසේක්ද මේ ජන සමූහයා පිහිටුවනසේක්ද, තැන්පත් කරණසේක්ද, ඒ උතුම් ප්‍රඥා සමූහය කවරේද?´´

( මෙහි 43 පිටේ සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රයේ 53 වෙනි ජේදයේ සිට 59 වෙනි ජේදය යෙදීමේදී ´´මහරජ´´ වෙනුවට ´´තරුණය´´ යොදන්න. ´´මේ පෙර කියන ලද ඵලයන්ට වඩා උතුම් ඵලයෙකි´´ වෙනුවට ´´මෙයද භික්‍ෂුවගේ ප්‍රඥාවකි´´ යොදන්න.)

9. ´´ තරුණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් ප්‍රඥාවකගේ ගුණ කියන ස්වභාව ඇත්තේද, තරුණය, ඒ මේ උතුම්වූ ප්‍රඥා රාශිය වෙයි. මෙහිදමේ ජනසමූහයා යෙදවූයේය, තැන්පත් කරවූයේය, පිහිටුවූයේය, මෙහි මෙයින් මත්තෙහි කටයුතුවූ අන් දෙයක්ද නැත්තේය´´යි කීයේය.

´´පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, පුදුමයි. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, උතුම්වූ ප්‍රඥා රාශිය සම්පූර්ණවූයේ වෙයි. මෙසේ හාත්පසින් පිරුණාවූද, උතුම්වූ ප්‍රඥා රාශියක් මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් පිටත අන්‍යවූ ශ්‍රමණ බ්‍රහ්මණයන් තුළ මම නොදැක්කෙමි. මෙහි මෙයින් මත්තෙහි කටයුතුවූ අන්‍ය දෙයක්ද නැත්තේමැයි. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, ධර්ම දේශනාව ඉතා යහපත්ය, පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් ධර්මය ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේය.´´

´´පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්ස, මේ මම භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්මයද, භික්‍ෂු සංඝයාද, සරණ කොට යෙමි. පින්වත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ අද පටන් දිවිහිමියෙන් සරණගිය උපාසකයෙකැයි මා දරාගන්නා සේක්වා´´යයි තොදෙය්‍ය පුත්‍රවූ සුභ තරුණයා කීයේය.

( දසවෙනිවූ සුභ සූත්‍රය නිමියේය. )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: